Quyết định 41/2006/QĐ-BCN

Quyết định 41/2006/QĐ-BCN sửa đổi Điều 6, khoản d Điều 8 Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 41/2006/QĐ-BCN sửa đổi Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp đã được thay thế bởi Thông tư 42/2013/TT-BCT quản lý kiểm soát tiền chất công nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 10/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2006/QĐ-BCN sửa đổi Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 6, KHOẢN D ĐIỀU 8 CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ TIỀN CHẤT SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định 134/2003/QĐ-BCNngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục và Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp)

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hoá chất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 6 và khoản d Điều 8 của Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp, như sau:

1. Sửa đổi Điều 6 như sau: “Điều 6: Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực thương mại, có ngành nghề phù hợp ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thường xuyên bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, được phép mua bán (trừ xuất, nhập khẩu), vận chuyển, tàng trữ tiền chất theo quy định của pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và các quy định của Quy chế này”.

2. Bỏ khoản d Điều 8 của Quy chế Quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:  
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Văn phòng TƯ, các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp,
- Công báo,
- Website Chính phủ,
- Bộ CN: Bộ trưởng, các Thứ trưởng,các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ,
- Lưu: VP, PC, CLH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 

 
Đỗ Hữu Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2006/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2006/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2006
Ngày hiệu lực30/12/2006
Ngày công báo15/12/2006
Số công báoTừ số 19 đến số 20
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2014
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2006/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 41/2006/QĐ-BCN sửa đổi Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/2006/QĐ-BCN sửa đổi Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/2006/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýĐỗ Hữu Hào
       Ngày ban hành01/12/2006
       Ngày hiệu lực30/12/2006
       Ngày công báo15/12/2006
       Số công báoTừ số 19 đến số 20
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2014
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 41/2006/QĐ-BCN sửa đổi Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2006/QĐ-BCN sửa đổi Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp