Quyết định 41/2006/QĐ-UBND

Quyết định 41/2006/QĐ-UBND về chi trả chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động có hoàn cảnh khó khăn do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2006/QĐ-UBND trả trợ cấp đối tượng hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 08 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TRẢ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG HẾT HẠN HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định chi trả chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động có hoàn cảnh khó khăn như sau:

1. Đối tượng ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng không thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ, khi hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi trở lên) có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được hưởng mức trợ cấp thường xuyên là 100.000 đồng/người/tháng.

2. Giao Sở Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn và tổ chức chi trả cho các đối tượng được hưởng chính sách theo quy định này. Việc lập dự toán và quyết toán theo chế độ hiện hành. Nguồn kinh phí đảm bảo xã hội được bố trí hàng năm trong dự toán ngân sách giao Sở LĐTB&XH.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2006
Ngày hiệu lực18/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2006/QĐ-UBND trả trợ cấp đối tượng hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 41/2006/QĐ-UBND trả trợ cấp đối tượng hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu41/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Xuân Thân
        Ngày ban hành08/06/2006
        Ngày hiệu lực18/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 41/2006/QĐ-UBND trả trợ cấp đối tượng hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2006/QĐ-UBND trả trợ cấp đối tượng hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động Khánh Hòa

            • 08/06/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực