Quyết định 41/2015/QĐ-UBND

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND về Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; vô hình trong các cơ quan, đơn vị tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2015/QĐ-UBND Danh mục thời gian sử dụng tỷ lệ hao mòn tài sản cố định Đà Nẵng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2015/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG, TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ; DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG, TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1051/TTr-STC ngày 17/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù (theo Phụ lục I đính kèm); Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình (theo Phụ lục II đính kèm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, tổ chức) có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 3, Khoản 1 và 2 Điều 4 Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm căn cứ nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này để thực hiện việc tính hao mòn tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ
Kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng

TT

DANH MỤC

Thời gian sử dụng

(năm)

Tỷ lệ hao mòn (% năm)

I

Máy móc, thiết bị văn phòng

 

 

1

Máy vi tính để bàn

5

20

2

Máy vi tính xách tay

5

20

3

Máy in

5

20

4

Máy chiếu

5

20

5

Máy Fax

5

20

6

Máy huỷ tài liệu

5

20

7

Thiết bị lọc nước

5

20

8

Máy hút ẩm, hút bụi

5

20

9

Ti vi, đầu Video, các loại đầu thu phát tín hiệu kỹ thuật số khác

5

20

10

Máy ghi âm

5

20

11

Máy ảnh

5

20

12

Thiết bị âm thanh

5

20

13

Tổng đài điện tử, điện thoại cố định, máy bộ đàm, điện thoại di động, thiết bị thông tin liên lạc khác

5

20

14

Tủ lạnh

5

20

15

Máy giặt

5

20

16

Máy scan

5

20

17

Máy quay phim

5

20

18

Thiết bị văn phòng điện các loại

5

20

19

Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu

5

20

20

Máy photocopy

8

12,5

21

Máy điều hoà không khí

8

12,5

22

Máy bơm nước

8

12,5

23

Két sắt các loại

8

12,5

24

Bộ bàn ghế ngồi làm việc

8

12,5

25

Bộ bàn ghế tiếp khách

8

12,5

26

Bàn ghế phòng họp, hội trường, lớp học

8

12,5

27

Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật

8

12,5

28

Các loại thiết bị văn phòng khác

8

12,5

II

Phương tiện vận tải

 

 

1

Xe mô tô, xe gắn máy

10

10

2

Xuồng máy, ghe các loại

10

10

3

Phương tiện vận tải khác

10

10

III

Máy móc thiết bị

 

 

1

Máy phát điện

8

12,5

2

Thiết bị phòng cháy chữa cháy

8

12,5

 

Thiết bị điện và điện tử phục vụ đo lường, thí nghiệm

8

12,5

 

Máy móc, thiết bị y tế

8

12,5

 

Máy móc thiết bị chuyên dùng khác

10

12,5

IV

Trang thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ (như thuỷ tinh, gốm, sành, sứ…) phục vụ nghiên cứu khoa học, thí nghiệm

 

5

 

20

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng

TT

DANH MỤC

Thời gian sử dụng

(năm)

Tỷ lệ hao mòn (% năm)

I

Quyền tác giả

 

 

1

Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa và các tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác

50

2

2

Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác

50

2

3

Tác phẩm báo chí

50

2

4

Tác phẩm âm nhạc

50

2

5

Tác phẩm sân khấu

50

2

6

Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (gọi chung là tác phẩm điện ảnh)

50

2

7

Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng

50

2

8

Tác phẩm nhiếp ảnh

50

2

9

Tác phẩm kiến trúc

50

2

10

Bản học đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẻ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học

50

2

11

Tác phẩm văn học, nghệ thuật, dân gian

50

2

12

Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

50

2

II

Quyền sở hữu công nghiệp

 

 

 

Sáng chế

20

5

 

Giải pháp hữu ích

10

10

 

Kiểu dáng công nghiệp

15

6,67

 

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

10

10

 

Nhãn hiệu, tên thương mại

50

2

III

Quyền đối với cây trồng

 

 

 

Giống cây thân gỗ và cây nho

25

4

 

Giống cây trồng khác

20

5

IV

Phần mềm ứng dụng

 

 

 

Cơ sở dữ liệu

5

20

 

Phần mềm kế toán

5

20

 

Phần mềm tin học văn phòng

5

20

 

Phần mềm ứng dụng khác

5

20

IV

Tài sản cố định vô hình khác

5

20

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực07/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2015/QĐ-UBND Danh mục thời gian sử dụng tỷ lệ hao mòn tài sản cố định Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 41/2015/QĐ-UBND Danh mục thời gian sử dụng tỷ lệ hao mòn tài sản cố định Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu41/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành28/12/2015
        Ngày hiệu lực07/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 41/2015/QĐ-UBND Danh mục thời gian sử dụng tỷ lệ hao mòn tài sản cố định Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2015/QĐ-UBND Danh mục thời gian sử dụng tỷ lệ hao mòn tài sản cố định Đà Nẵng

            • 28/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực