Quyết định 41/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định 41/QĐ-BNN-QLCL năm 2010 giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Chi-lê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 41/QĐ-BNN-QLCL giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Chi-lê


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 41/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HỢP PHÁP CHO LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO CHI-LÊ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế kiểm tra, chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 12422/BCT-XNK ngày 8/12/2009 thống nhất giao một đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp cho các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào Chi-lê;
Xét đề nghị của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp (Certificate of Legal Origin) cho các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào Chi-lê theo đúng quy định.

Điều 2. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để biết);
- Bộ Công Thương;
- Văn phòng SPS Việt Nam, VASEP;
- Lưu: VT, QLCL.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/QĐ-BNN-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/QĐ-BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2010
Ngày hiệu lực07/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/QĐ-BNN-QLCL

Lược đồ Quyết định 41/QĐ-BNN-QLCL giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Chi-lê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 41/QĐ-BNN-QLCL giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Chi-lê
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu41/QĐ-BNN-QLCL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành07/01/2010
        Ngày hiệu lực07/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 41/QĐ-BNN-QLCL giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Chi-lê

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/QĐ-BNN-QLCL giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Chi-lê

            • 07/01/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực