Quyết định 41/QĐ-VKSTC

Quyết định 41/QĐ-VKSTC về việc phân công cho Kiểm sát viên ký thừa ủy quyền Viện trưởng trong hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 41/QĐ-VKSTC phân công cho Kiểm sát viên ký thừa ủy quyền Viện trưởng trong hoạt động tố tụng vụ án hình sự


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 41/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG CHO KIỂM SÁT VIÊN KÝ THỪA ỦY QUYỀN VIỆN TRƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG ĐỐI VỚI VỤ ÁN HÌNH SỰ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Điều 33 khoản 2 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002.
Căn cứ các Điều 36 khoản 1 điểm b; Điều 37 khoản 1 điểm h của Bộ luật Tố tụng Hình sự
.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công cho Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng trong khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự, được thừa ủy quyền Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký văn bản tố tụng tại phụ lục A kèm theo quyết định này.

Phân công cho Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao đảm nhiệm chức vụ là Vụ trưởng trong khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự, được thừa ủy quyền Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký văn bản tố tụng tại phụ lục B kèm theo quyết định này.

Điều 2. Các Kiểm sát viên quy định tại Điều 1 quyết định này khi được ủy quyền ký phải thực hiện việc báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản với Lãnh đạo Viện trước, trong hoặc sau khi ký; việc báo cáo từng vụ việc cụ thể do đồng chí Lãnh đạo Viện yêu cầu. Trong trường hợp cần thiết Lãnh đạo Viện sẽ trực tiếp ký văn bản.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Hà Mạnh Trí

 

PHỤ LỤC A

Những văn bản Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cho Kiểm sát viên giữ chức vụ Trưởng phòng ký văn bản trong khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự (kèm theo Quyết định số 41 ngày 02/03/2005)

1. Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự:

2. Yêu cầu thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự;

3. Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung;

4. Quyết định trả hồ sơ để điều tra lại;

5. Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự;

6. Yêu cầu thay đổi quyết định khởi tố bị can;

7. Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can;

8. Quyết định phục hồi điều tra bị can trong trường hợp đình chỉ điều tra bị can;

9. Quyết định phục hồi điều tra bị can trong trường hợp tạm đình chỉ điều tra bị can;

10. Quyết định trưng cầu giám định;

11. Quyết định trưng cầu giám định bổ sung;

12. Yêu cầu người phiên dịch;

13. Quyết định thay đổi người phiên dịch;

14. Yêu cầu người bào chữa;

15. Đề nghị cử người bào chữa;

16. Cấp giấy chứng nhận người bào chữa;

17. Quyết định công nhận việc tham gia tố tụng của người đại diện;

18. Quyết định giao người chưa thành niên để giám sát;

19. Quyết định dẫn giải người làm chứng;

20. Quyết định phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự;

21. Thông báo trả hồ sơ để điều tra bổ sung;

22. Thông báo về việc chuyển hồ sơ vụ án để truy tố có bị can đang tạm giam;

23. Quyết định phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ;

24. Quyết định không phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ;

25. Quyết định gia hạn thời hạn tạm giam bị can để truy tố;

26. Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự

PHỤ LỤC B

Những văn bản Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho Kiểm sát viên giữ chức vụ Vụ trưởng ký văn bản trong khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự (kèm theo Quyết định số 41 ngày 02/03/2005)

1. Những văn bản nêu tại Phụ lục A

2. Yêu cầu khởi tố bị can;

3. Quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự;

4. Quyết định xử lý vật chứng;

5. Quyết định trả lại vật chứng;

6. Quyết định hủy bỏ quyết định xử lý vật chứng;

7. Quyết định hủy bỏ lệnh kê biên tài sản;

8. Quyết định trưng cầu giám định lại;

9. Quyết định thu hồi giấy chứng nhận người bào chữa;

10. Quyết định thực nghiệm điều tra;

11. Quyết định gia hạn thời hạn quyết định truy tố;

12. Quyết định khởi tố vụ án hình sự;

13. Quyết định hủy quyết định khởi tố vụ án hình sự;

14. Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can;

15. Quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can;

16. Quyết định phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp;

17. Quyết định không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp;

18. Quyết định hủy quyết định tạm giữ;

19. Yêu cầu truy nã bị can;

20. Quyết định phê chuẩn lệnh khám xét;

21. Quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện;

22. Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú;

23. Quyết định hủy bỏ biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú;

24. Quyết định về việc bảo lĩnh;

25. Quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lĩnh;

26. Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh;

27. Lệnh kê biên tài sản;

28. Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự lần thứ nhất, lần thứ hai;

29. Quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam;

30. Quyết định phê chuẩn lệnh tạm giam;

31. Quyết định gia hạn tạm giam lần thứ nhất, lần thứ hai;

32. Quyết định không gia hạn tạm giam;

33. Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam;

34. Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn;

35. Bản cáo trạng;

36. Quyết định đình chỉ vụ án;

37. Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can;

38. Quyết định tạm đình chỉ vụ án./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/QĐ-VKSTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/QĐ-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2005
Ngày hiệu lực02/03/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/QĐ-VKSTC

Lược đồ Quyết định 41/QĐ-VKSTC phân công cho Kiểm sát viên ký thừa ủy quyền Viện trưởng trong hoạt động tố tụng vụ án hình sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 41/QĐ-VKSTC phân công cho Kiểm sát viên ký thừa ủy quyền Viện trưởng trong hoạt động tố tụng vụ án hình sự
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu41/QĐ-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýHà Mạnh Trí
        Ngày ban hành02/03/2005
        Ngày hiệu lực02/03/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 41/QĐ-VKSTC phân công cho Kiểm sát viên ký thừa ủy quyền Viện trưởng trong hoạt động tố tụng vụ án hình sự

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/QĐ-VKSTC phân công cho Kiểm sát viên ký thừa ủy quyền Viện trưởng trong hoạt động tố tụng vụ án hình sự

            • 02/03/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/03/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực