Quyết định 410/QĐ-BCNĐA4

Quyết định 410/QĐ-BCNĐA4 năm 2011 về Kế hoạch hành động của Đề án 4 - Chương trình 130/CP do Trưởng Ban Chủ nhiệm Đề án 4 - Chương trình 130/CP ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 410/QĐ-BCNĐA4 Kế hoạch hành động của Đề án 4


BỘ TƯ PHÁP
BCN ĐỀ ÁN 4-CT130/CP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 410/QĐ-BCNĐA4

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 CỦA ĐỀ ÁN 4 - CHƯƠNG TRÌNH 130/CP

TRƯỞNG BAN CHỦ NHIỆM ĐỀ ÁN 4 CHƯƠNG TRÌNH 130/CP

Căn cứ Quyết định số 312/2005/QĐ-TTg ngày 30/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án thuộc Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2005 đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-BTP ngày 24/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc kiện toàn Ban chủ nhiệm và Tổ thư ký Đề án “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2005 - 2010”.
Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-BTP ngày 07/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm Đề án “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2005 - 2010”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2011 của Đề án 4 - Chương trình 130/CP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Con nuôi, Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; Thủ trưởng các đơn vị chủ trì và tham gia thực hiện các hoạt động của Đề án 4 - Chương trình 130/CP thuộc các cơ quan liên quan (Vụ 1A, Viện Khoa học kiểm sát - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Viện Khoa học xét xử, Tòa Hình sự - Tòa án nhân dân tối cao; Vụ Pháp chế, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an; Cục Phòng chống tội phạm và ma túy - Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng; Cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thành viên BCN;
- Các thành viên TTK;
- Lưu VT, Vụ PLHS-HC (2b).

TM. BAN CHỦ NHIỆM
TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 410/QĐ-BCNĐA4

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu410/QĐ-BCNĐA4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2011
Ngày hiệu lực30/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 410/QĐ-BCNĐA4

Lược đồ Quyết định 410/QĐ-BCNĐA4 Kế hoạch hành động của Đề án 4


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 410/QĐ-BCNĐA4 Kế hoạch hành động của Đề án 4
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu410/QĐ-BCNĐA4
        Cơ quan ban hànhBan Chủ nhiệm Đề án 4 - Chương trình 130/CP
        Người kýHoàng Thế Liên
        Ngày ban hành30/03/2011
        Ngày hiệu lực30/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 410/QĐ-BCNĐA4 Kế hoạch hành động của Đề án 4

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 410/QĐ-BCNĐA4 Kế hoạch hành động của Đề án 4

            • 30/03/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/03/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực