Quyết định 410/QĐ-VKSTC

Quyết định 410/QĐ-VKSTC năm 2021 về Hệ thống biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, các vụ án hành chính, kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 410/QĐ-VKSTC 2021 Hệ thống biểu mẫu tố tụng nghiệp vụ tại Tòa án nhân dân


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HỆ THỐNG BIỂU MẪU TỐ TỤNG, NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, KIỂM SÁT VIỆC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 về trình tự, thủ tục xem xét; quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, các vụ án hành chính, kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, bao gồm:

- 65 biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, từ Mẫu số 01/DS đến Mẫu số 65/DS;

- 65 biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, từ Mẫu số 01/HC đến Mẫu số 65/HC;

- 21 biểu mẫu kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, từ Mẫu số 01/PL09 đến Mẫu số 21/PL09.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Hệ thống biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ tạm thời trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, các vụ án hành chính, kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo VKSND tối cao;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ 10.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 410/QĐ-VKSTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu410/QĐ-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2021
Ngày hiệu lực25/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 410/QĐ-VKSTC

Lược đồ Quyết định 410/QĐ-VKSTC 2021 Hệ thống biểu mẫu tố tụng nghiệp vụ tại Tòa án nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 410/QĐ-VKSTC 2021 Hệ thống biểu mẫu tố tụng nghiệp vụ tại Tòa án nhân dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu410/QĐ-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Duy Giảng
        Ngày ban hành25/11/2021
        Ngày hiệu lực25/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 410/QĐ-VKSTC 2021 Hệ thống biểu mẫu tố tụng nghiệp vụ tại Tòa án nhân dân

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 410/QĐ-VKSTC 2021 Hệ thống biểu mẫu tố tụng nghiệp vụ tại Tòa án nhân dân

              • 25/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực