Quyết định 4106/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 4106/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức chương trình “Đếm ngược chào năm mới 2014” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4106/QĐ-BVHTTDL năm 2013 chương trình đếm ngược chào năm mới 2014


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4106/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “ĐẾM NGƯỢC CHÀO NĂM MỚI 2014”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình Lễ đếm ngược chào năm mới 2014 kết hợp xúc tiến, quảng bá văn hóa, du lịch, thể thao Việt Nam.

Thời gian: Ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Địa điểm: Quảng trường Cách mạng Tháng tám (Nhà hát Lớn)

Điều 2. Toàn bộ kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- UBND thành phố Hà Nội(để phối hợp);
- Lưu: VT, HTQT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vương Duy Biên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4106/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4106/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2013
Ngày hiệu lực21/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4106/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 4106/QĐ-BVHTTDL năm 2013 chương trình đếm ngược chào năm mới 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4106/QĐ-BVHTTDL năm 2013 chương trình đếm ngược chào năm mới 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4106/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Vương Duy Biên
        Ngày ban hành21/11/2013
        Ngày hiệu lực21/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4106/QĐ-BVHTTDL năm 2013 chương trình đếm ngược chào năm mới 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4106/QĐ-BVHTTDL năm 2013 chương trình đếm ngược chào năm mới 2014

            • 21/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực