Quyết định 4109/QĐ-BNN-TT

Quyết định 4109/QĐ-BNN-TT năm 2018 về công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4109/QĐ-BNN-TT 2018 công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4109/QĐ-BNN-TT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về việc công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt tại Tờ trình số: 1170/TTr-TT-CLT ngày 08/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận chính thức 02 (hai) giống ngô mới (có danh sách chi tiết kèm theo).

Điều 2. Cục Trồng trọt; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị có giống cây trồng mới được công nhận chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến giống mới vào sản xuất theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị có giống cây trồng mới được công nhận chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trư
ởng (để b/c)
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quốc Doanh

 

DANH SÁCH

GIỐNG NGÔ CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC
(Kèm theo Quyết định số 4109/QĐ-BNN-TT ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Giống ngô lai Pioneer brand P4554

- Thời vụ, vùng sinh thái công nhận: Các vụ, vùng trồng ngô phía Bắc, Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

- Đơn vị đăng ký khảo nghiệm và đề nghị công nhận ging: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Pioneer Hi-bred Việt Nam.

2. Giống ngô nếp lai VH686

- Thời vụ, vùng sinh thái công nhận: Các vụ, vùng trồng ngô đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

- Đơn vị tác giả, đăng ký khảo nghiệm và đề nghị công nhận ging: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Giống cây trồng Việt Hòa./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4109/QĐ-BNN-TT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4109/QĐ-BNN-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2018
Ngày hiệu lực22/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4109/QĐ-BNN-TT

Lược đồ Quyết định 4109/QĐ-BNN-TT 2018 công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4109/QĐ-BNN-TT 2018 công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4109/QĐ-BNN-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Quốc Doanh
        Ngày ban hành22/10/2018
        Ngày hiệu lực22/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4109/QĐ-BNN-TT 2018 công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4109/QĐ-BNN-TT 2018 công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới

            • 22/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực