Quyết định 411/QĐ-UBND

Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 411/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Điệp Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 411/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ XÃ TAM ĐIỆP ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ từng loại quy hoạch đô thị;

Thực hiện văn bản số 906/BXD-QHKT ngày 08/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc ý kiến về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Tam Điệp đến năm 2030;

Thực hiện Thông báo số 1102-TB/TU ngày 03/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Tờ trình số 460/TTr-SXD ngày 04/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Điệp đến năm 2030 gồm những nội dung sau:

I. Phạm vi và giới hạn lập quy hoạch

Phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới, diện tích thị xã Tam Điệp, bao gồm: Địa giới hành chính của phường Bắc Sơn, phường Trung Sơn, phường Nam Sơn, phường Tây Sơn, một phần phường Tân Bình, xã Yên Bình, xã Quang Sơn, xã Đông Sơn và một phần xã Yên Sơn. Vị trí cụ thể của phạm vi nghiên cứu như sau:

- Phía Bắc và Đông Bắc giáp huyện Nho Quan;

- Phía Đông và Đông Nam giáp huyện Yên Mô;

- Phía Tây giáp tỉnh Thanh Hóa.

II. Nội dung quy hoạch chung xây dựng

1. Tính chất chức năng:

- Hiện tại là đô thị loại III, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2015 và trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

- Là trung tâm công nghiệp và dịch vụ của tỉnh Ninh Bình.

2. Thời hạn quy hoạch.

- Quy hoạch dài hạn: Đến năm 2030.

- Quy hoạch ngắn hạn (giai đoạn đầu): Đến năm 2020.

3. Quy mô dân số và đất đai:

3.1. Quy mô dân số:

Với tính chất được xác định là đô thị loại III và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2015, trở thành đô thị loại II vào năm 2020, quy mô dân số đô thị xã Tam Điệp dự báo theo từng giai đoạn quy hoạch như sau:

- Quy mô dân số đến năm 2020 là 125.000 người.

- Quy mô dân số đến năm 2030 là 150.000 người.

3.2. Quy mô đất đai:

Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch là 10.119,9 ha. Định hướng đến năm 2030, diện tích đất xây dựng đô thị là 4.294,5 ha và đất ngoài đô thị là 5.825,4 ha. Đảm bảo là đô thị loại IV.

Bảng cân bằng đất đai

STT

Hạng mục

Din tích (ha)

A

Đất đô thị (I+II)

4.158,0

I

Đất dân dụng

2.303,7

1

Đất khu ở

1.719,9

1.1

Đất khu ở hiện trạng

1.003,4

1.2

Đất khu ở mới

716,5

2

Đất công cộng

133,2

3

Đất cơ quan, hành chính

30,0

4

Đất các khu công viên, cây xanh

162,4

5

Đất trung tâm giáo dục - đào tạo

136,4

6

Đất y tế

14,0

7

Đất thương mại dịch vụ

39,1

8

Đất dịch vụ du lịch

68,6

II

Đất ngoài dân dụng

1.854,3

1

Giao thông đô thị

590,9

2

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị

59,4

2.1

Đất bến xe, bãi đỗ xe, nhà ga

31,3

2.2

Đất trạm dừng nghỉ

2,0

2.3

Đất trạm bơm

26,1

3

Đất cây xanh cảnh quan

251,1

4

Đất công nghiệp, TTCN, kho tàng

911,7

5

Đất nghĩa trang

41,2

B

Đất ngoài đô thị

5.961,9

1

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

5,1

2

Đất an ninh, quốc phòng

275,9

3

Đất nông nghiệp

179,6

4

Đất nuôi trồng thủy sản

17,5

5

Đất đồi núi, lâm nghiệp

3.479,0

6

Mặt nước

419,8

7

Đất cách ly

111,6

8

Đất giao thông đối ngoại

319,1

9

Đất khu xử lý rác thải

7,5

10

Đất dự trữ phát triển

1.146,7

 

Tổng cộng (A+B)

10.119,9

III. Định hướng quy hoạch phát triển không gian

1. Định hướng phát triển đô thị:

- Lấy trục giao thông Quốc lộ 1A là trục chính Đông Bắc - Tây Nam của đô thị; trục Quốc lộ 12B - đường Đồng Giao là trục chính Đông Nam - Tây Bắc của đô thị.

- Quy hoạch trục đường Đồng Giao từ Quốc lộ 1A kết nối với khu Công viên động vật hoang dã Quốc gia và Vườn Quốc gia Cúc Phương là trục cảnh quan chính của đô thị.

- Đô thị phát triển theo mô hình lan tỏa dọc theo các trục chính đô thị, trong đó khu vực đô thị phát triển mới tập trung chủ yếu về phía Bắc của trục Quốc lộ 1A.

- Hướng chọn đất phát triển: Tập trung phát triển đô thị chủ yếu về 2 bên trục đường Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 480D, Quốc lộ 12B và mở rộng một phần xã Đông Sơn, một phần xã Quang Sơn. Khai thác quỹ đất hiện có, các lô đất ở cải tạo được dựa trên hiện trạng nhà ở dân cư đang có.

- Tận dụng các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, xây dựng tập trung, không phát triển đô thị rải rác, kéo dài, để giảm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

- Tận dụng hợp lý điều kiện tự nhiên.

2. Phân khu chức năng:

2.1. Các khu trung tâm và công trình công cộng đô thị:

a) Trung tâm hành chính - chính trị:

- Khu trung tâm hành chính chính trị cấp đô thị: Giữ nguyên vị trí như hiện tại, nằm sát cạnh Quốc lộ 1A.

- Khu trung tâm hành chính cấp đơn vị ở (Tân Bình, Bắc Sơn, Trung Sơn, Tây Sơn, Nam Sơn): Giữ nguyên vị trí trung tâm cũ, nhưng được mở rộng, chỉnh trang cho phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong tương lai, đảm bảo bố trí các công trình hành chính, dịch vụ thương mại, câu lạc bộ, thể dục thể thao, cây xanh theo tiêu chuẩn hiện hành.

b) Trung tâm dịch vụ thương mại:

- Trung tâm dịch vụ thương mại cấp đô thị: Xây dựng mới Siêu thị dịch vụ thương mại, phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao; cải tạo, nâng cấp một số chợ (như: chợ Đồng Giao, chợ Dâu,...)

- Trung tâm dịch vụ thương mại cấp đơn vị ở: Được bố trí tại khu đất trung tâm công cộng của từng phường, xã. Xây dựng các cửa hàng, chợ trung tâm phục vụ nhu cầu cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của người dân.

c) Trung tâm cây xanh - thể dục thể thao:

- Khu công viên, cây xanh:

+ Quy hoạch bổ sung 02 công viên trung tâm thị xã, gồm: Công viên Tam Sơn, phường Bắc Sơn và Công viên cạnh trung tâm mới của thị xã).

+ Hệ thống cây xanh - mặt nước: Phát triển tuyến cây xanh chạy dọc hai bên sông Khánh, sông Ghềnh, suối Tam Điệp, kết hợp các dải cây xanh chạy dọc các tuyến đường trục chính của đô thị như: Quốc lộ 1A, đường Quang Sơn, ĐT480D, Quốc lộ 12B,... và các tuyến phố chính khác trong đô thị, hệ thống các dải đồi, núi chạy bao quanh thị xã tạo thành trục xanh, vành đai xanh cho đô thị.

- Thể dục thể thao:

+ Trung tâm Thể dục thể thao cấp đô thị: Bố trí nằm trên trục đường Đồng Giao, cách trung tâm hành chính chính trị hiện tại khoảng 1 km.

+ Trung tâm Thể dục thể thao cấp đơn vị ở: Được xây dựng trong các khu trung tâm công cộng của các phường, xã.

d) Trung tâm văn hóa:

- Trung tâm văn hóa cấp đô thị: Nằm tại vị trí nhà văn hóa thị xã, bảo tàng thị xã, cung văn hóa thiếu nhi hiện nay. Được chỉnh trang, cải tạo, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân toàn thị xã.

- Trung tâm văn hóa cấp đơn vị ở: Nằm trong khu trung tâm công cộng các phường, xã.

e) Trung tâm y tế:

Giữ nguyên vị trí hiện tại và mở rộng, cải tạo, chỉnh trang lại, đảm bảo phục vụ người dân thị xã hiện tại và trong tương lai. Bao gồm:

- Y tế cấp tỉnh: Giữ nguyên vị trí các bệnh viện hiện có (Bệnh viện điều dưỡng, phục hồi chức năng; Trung tâm chỉnh hình, điều dưỡng, phục hồi chức năng; Bệnh viện, Bệnh xá trực thuộc Quân đoàn 1).

- Y tế cấp đô thị: Duy trì bệnh viện, trung tâm y tế thị xã tại vị trí hiện có. Dự kiến cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng hoặc nâng cấp thêm quy mô các công trình và thiết bị để đảm bảo chức năng là trung tâm y tế hoàn chỉnh cấp thị xã.

- Trung tâm y tế cấp đơn vị ở: Bổ sung và xây dựng mới các trạm y tế, phòng khám đa khoa trong các đơn vị ở đảm bảo yêu cầu khám và chữa bệnh cho từng khu.

f) Trung tâm giáo dục, đào tạo:

- Các trường tiểu học, THCS, THPT: Các trường học hiện hữu được cải tạo chỉnh trang, đồng thời bố trí thêm khu trường mới tại phường Nam Sơn, xã Quang Sơn để đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

- Giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề: Hệ thống các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn thị xã Tam Điệp hiện tại và tương lai vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo (Trường Cao đẳng Nghề cơ giới điện xây dựng cơ sở 1, 2, 3; trường Cao đẳng Nghề cơ giới Ninh Bình; Trung tâm Dạy nghề thị xã Tam Điệp;...).

2.2. Các khu vực phát triển công nghiệp:

Bố trí quy hoạch phát triển 04 khu, cụm công nghiệp. Trong đó có 03 khu, cụm công nghiệp hiện hữu và quy hoạch mới 01 khu công nghiệp, cụ thể:

- Giữ nguyên vị trí các khu công nghiệp đã được phê duyệt (khu công nghiệp Tam Điệp tại xã Quang Sơn, nằm cạnh trục đường Chi Lăng; Khu công nghiệp Tam Điệp giai đoạn II, bám theo trục đường Thung Lang; cụm công nghiệp tại phường Nam Sơn), tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để kêu gọi các dự án đầu tư.

- Quy hoạch mới khu phát triển công nghiệp công nghệ cao Tam Điệp: Vị trí tại khu vực gần hồ Núi Vá – để thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao (trên cơ sở chuyển phần đất còn lại của Khu công nghiệp Tam Điệp (theo Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp tỉnh).

2.3. Các khu dân cư đô thị:

Quy hoạch hình thành 09 đơn vị ở trên cơ sở 09 đơn vị hành chính hiện hữu, gồm: Các phường: Tân Bình, Bắc Sơn, Tây Sơn, Nam Sơn, Trung Sơn và các xã: Yên Bình, Quang Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn (sẽ dần được nâng cấp thành các phường khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định); có các công trình hạ tầng xã hội đáp ứng các yêu cầu hoạt động của khu dân cư (như: Nhà văn hóa, nhà trẻ,...).

a) Khu dân cư hiện trạng cải tạo và mở rộng:

- Khu dân cư mật độ xây dựng cao: Nhà ở chủ yếu là nhà mặt phố, sẽ cải tạo, hạn chế xây dựng thêm nhà ở, tăng cường cây xanh để không gia tăng mật độ xây dựng, xây dựng một số công trình dịch vụ thương mại tổng hợp trên cơ sở tái sử dụng quỹ đất do di dời một số cơ quan, nhà máy xí nghiệp... Cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Khu dân cư mật độ xây dựng trung bình: Gồm nhà ở mặt phố, nhà vườn, làng xóm nông nghiệp xen kẽ; tiếp tục xây dựng các khu nhà ở mới chia lô, biệt thự theo dự án vào các khu vực đất nông nghiệp hoặc đất trống. Tăng mật độ xây dựng, bổ sung một số công trình dịch vụ công cộng. Cải tạo nâng cấp và đầu tư mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

b) Khu dân cư xây dựng mới: Bao gồm nhà ở cao tầng kết hợp công trình dịch vụ thương mại, nhà ở chia lô, biệt thự xây dựng theo dự án. Làng xóm nông nghiệp xen kẽ tiếp tục duy trì đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cải tạo môi trường ở (Định hướng phát triển các khu dân cư cụ thể tại thuyết minh chi tiết).

2.4. Định hướng quy hoạch du lịch:

- Xây dựng 2 trung tâm dịch vụ du lịch tại xã Đông Sơn và xã Quang Sơn.

- Tiếp tục triển khai dự án Khu trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng (đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác sân golf 18 lỗ).

- Quy hoạch Lâm Viên trong khu vực hệ thống phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn: Trùng tu, bảo tồn các di tích (cụm A và cụm B), kết hợp khai thác cảnh quan thiên nhiên với những giá trị văn hóa lịch sử nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch.

- Quy hoạch các khu du lịch sinh thái:

+ Khu du lịch sinh thái tại khu vực xã Quang Sơn và Yên Sơn: Khai thác cảnh quan đồi núi, các hồ nước, xây dựng các resort bao gồm các điểm vui chơi giải trí, dịch vụ tham quan, cắm trại và hệ thống các bungalow nghỉ dưỡng,...

+ Khu du lịch sinh thái phía Đông và Đông Nam thị xã: Khu du lịch hồ Đồng Thái với các khối công cộng, dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch, các khu ở sinh thái, kết hợp khai thác cảnh quan thiên nhiên đồi núi, hồ nước (hồ Đoòng Đèn).

2.5. Khu di tích lịch sử:

Thị xã hiện có 07 công trình di tích lịch sử văn hóa được công nhận cấp quốc gia và cấp tỉnh: Phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn (công trình di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia), đền Dâu, đền Quán Cháo, đình làng Quang Hiển, chùa Lý Nhân, chùa Quang Sơn, đền Thánh Mẫu. Trong quá trình quy hoạch và phát triển đô thị cần bảo vệ, bảo tồn các giá trị lịch sử kiến trúc, văn hóa, nhất là 2 khu vực bảo vệ cấp I (cụm A và cụm B) trong ranh giới bảo vệ di tích Hệ thống phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn.

2.6. Các khu quân sự: Khi quy hoạch và phát triển đô thị, các khu quân sự được tôn trọng, tránh xâm phạm nhưng phải đảm bảo tính kết nối hài hòa với hệ thống hạ tầng, cảnh quan chung đô thị.

(Các quy định về mật độ xây dựng, tầng cao tối đa, tầng cao tối thiểu, hệ số sử dụng đất của các lô đất thể hiện trong bản vẽ quy hoạch sử dụng đất).

IV. Định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

1. Quy hoạch hệ thống giao thông:

1.1. Giao thông đối ngoại:

a) Đường bộ:

- Xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Nam đi qua khu vực phía Tây đô thị, quy mô nền đường 6 làn xe theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A. Trên tuyến quy hoạch xây dựng nút giao thông lập thể (nút giao với Quốc lộ 12B) và xây dựng nút đường chui qua đường ĐT480D, cùng với hệ thống đường gom hoàn chỉnh.

- Các tuyến đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12B đoạn qua thị xã Tam Điệp được nâng cấp thành đường đô thị. Các tuyến đường được xây dựng đồng bộ hệ thống vỉa hè, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật theo cấp đường đô thị.

- Đường vành đai: Xây dựng các tuyến đường vành đai cho đô thị Tam Điệp để hạn chế các tác động tiêu cực của giao thông ngoài đô thị. Quy mô lộ giới từ 31¸36m.

b) Bến xe đối ngoại: Bố trí quy hoạch 02 bến xe trên tuyến Quốc lộ 1A:

- Bến xe số 1 (bến xe Tam Điệp): Vị trí tại khu vực nút giao giữa Quốc lộ 12B và tuyến Quốc lộ 1A, quy mô 1,0 ha.

- Bến xe số 2 (bến xe phía Tây): Vị trí tại khu vực núi Rếch, phường Nam Sơn, quy mô 0,5 ha.

c) Đường sắt:

- Tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam qua phía Nam đô thị Tam Điệp: Thiết kế hệ thống đường gom nhằm đảm bảo hành lang an toàn đường sắt, đồng thời hoạt động của đường sắt không ảnh hưởng đến hoạt động của đô thị. Các giao cắt trên tuyến đều được thiết kế là giao cắt khác mức.

- Tuyến đường sắt Bắc Nam hiện hữu: Xây dựng hàng rào hành lang an toàn đường sắt cũng như hệ thống đèn báo, biển báo an toàn đường sắt.

- Ga đường sắt: Cải tạo, nâng cấp các ga đường sắt hiện có, đặc biệt là công trình chính và các hạ tầng đi kèm theo tạo điều kiện thuận lợi thu hút hành khách.

1.2. Giao thông đối nội:

- Đường trục chính đô thị: Gồm tuyến đường Quốc lộ 1A cũ, đường Đồng Giao với lộ giới 50¸70m.

- Đường liên khu vực, đường chính khu vực: Đảm bảo tính kết nối thuận lợi giữa các khu chức năng trong đô thị với nhau. Quy mô lộ giới 22,5¸36m.

- Đường khu vực: Xây dựng đồng bộ mạng lưới đường khu vực đảm bảo liên hệ thuận lợi trong các khu vực. Quy mô lộ giới 15¸20,5m.

1.3. Giao thông công cộng:

- Tiếp tục đẩy mạnh mạng lưới giao thông công cộng đô thị Tam Điệp. Xây dựng mới các tuyến đường từ Tam Điệp đi các đô thị trong tỉnh cũng như các khu chức năng lớn trong khu vực: Ninh Bình, Nho Quan, Phát Diệm, các khu công nghiệp, các khu du lịch,...

- Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông công cộng như bến bãi đỗ xe, các điểm trung chuyển và các điểm đỗ xe bus cũng như hệ thống biển báo, vạch sơn.

(Sơ đồ và mặt cắt hệ thống các tuyến đường theo đồ án trình duyệt).

2. Chuẩn bị kỹ thuật đất đai:

- Khu phía Đông Bắc thị xã (phường Tân Bình, xã Yên Bình): Địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ nền xây dựng hiện trạng 2,5¸K2,8m. Quy hoạch cao độ nền xây dựng khống chế từ +3,0m đến +3,5m.

- Khu vực thị xã cũ (các phường Bắc Sơn, Nam Sơn, Trung Sơn, Tây Sơn): Khu vực có địa hình đồi núi, cao độ nền xây dựng hiện trạng từ 28,5¸48,6m. Quy hoạch cốt nền xây dựng không thay đổi, chỉ san gạt cục bộ đảm bảo hướng thoát nước và hạn chế thay đổi lớn cao độ nền tự nhiên.

- Khu vực phía Đông Nam thị xã: Địa hình đồng bằng tương đối bằng phẳng. Cao độ nền xây dựng hiện trạng từ 6,0¸12m. Quy hoạch cao độ nền xây dựng từ 6,0¸2,8m.

- Khu vực phía Tây Bắc thị xã: Khu vực có nhiều đồi núi, độ dốc lớn. Khu vực có khối lượng san lấp mặt bằng lớn phục vụ cho xây dựng các khu công nghiệp của thị xã Tam Điệp. Cao độ nền xây dựng từ 54¸62,5m.

- Khu vực phía Tây Nam thị xã (phường Nam Sơn, xã Đông Sơn): Khu vực nhiều gò đồi, núi đá vôi cao, độ dốc lớn. Khu vực này chỉ san lấp mặt bằng cục bộ để phục vụ xây dựng khu du lịch và khu dịch vụ du lịch. Cao độ nền xây dựng bám theo địa hình tự nhiên.

- Khi thiết kế triển khai quy hoạch chi tiết và các dự án cụ thể phải khảo sát đo đạc bản đồ để làm chính xác các giải pháp kỹ thuật.

3. Quy hoạch cấp nước:

3.1. Nguồn nước:

- Lấy nguồn nước ngầm và nguồn nước mặt sông Bến Đang là nguồn cấp nước cho đô thị.

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt: 180 1/người.ngày đêm.

3.2. Giải pháp cấp nước:

a) Nhà máy nước:

- Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước hiện có của thị xã Tam Điệp lên 20.000m3/ngày đêm để cung cấp nước sạch cho đô thị.

- Quy hoạch mới 01 nhà máy nước với tổng công suất là 35.000 m3/ngày đêm khai thác nguồn nước mặt sông Bến Đang.

- Đối với trạm cấp nước hiện có tại phường Bắc Sơn công suất 2.880 m3/ngày đêm, trong tương lai sẽ dừng khai thác khi 02 nhà máy nước trên đi vào hoạt động ổn định.

b) Mạng lưới cấp nước: Thiết kế theo dạng hỗn hợp. Các tuyến ống phân phối chính từ trạm cấp nước cho các khu vực tiêu thị được thiết kế theo dạng mạch vòng để đảm bảo áp lực phân phối đến các điểm tiêu thị và cấp nước ổn định cho toàn khu vực quy hoạch.

(Sơ đồ và tiết diện của hệ thống cấp nước theo hồ sơ bản vẽ trình duyệt).

4. Quy hoạch cấp điện:

- Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt: 300 W/người.ngày đêm.

- Tiêu chuẩn cấp điện cho công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: 140 kw/ha.

- Tiêu chuẩn cấp điện cho công cộng, dịch vụ: Lấy bằng 30% tiêu chuẩn điện sinh hoạt.

- Tổng nhu cầu điện đến 2030: 95.320 kVA.

4.1. Nguồn điện:

- Nguồn điện cấp cho Tam Điệp lấy từ nguồn điện lưới Quốc gia thông qua các trạm: Trạm 110/35/22kV KCN Tam Điệp, công suất máy 1x40MVA; trạm Nhà máy xi măng Hướng Dương 110/35/10kV, công suất 1x20 + 1x25 MVA; 02 trạm chuyên dùng cho Nhà máy xi măng Tam Điệp 110/35/10kV, công suất 2x25MVA. Theo tính toán đến năm 2030, nguồn điện cấp cho thị xã Tam Điệp không đủ công suất cung cấp điện trong tương lai, vì vậy đề xuất bổ sung thêm 01 máy có công suất 40MVA vào Trạm Khu công nghiệp Tam Điệp 110/35/22kV.

4.2. Lưới điện:

a) Lưới điện cao áp 110kV, 220 kV: Giữ nguyên so với hiện trạng, đồng thời xác định quỹ đất dành cho an toàn lưới điện để quản lý đảm bảo an toàn lưới điện.

b) Lưới điện trung áp: Sử dụng lưới điện áp 22kV. Lưới điện áp hiện có đang ở mức 35kV, 10kV; sau năm 2020 sẽ chuyển về cấp điện áp 22kV và tiến hành hạ ngầm có lộ trình đảm bảo mỹ quan đô thị.

c) Lưới điện hạ áp 0,4kV:

- Đối với các khu dân cư hiện có: Cơ bản đã ổn định lưới điện và hướng cấp, do đó giữ nguyên hướng cấp và các lộ cáp hiện nay. Thay thế cáp điện bằng cáp hạ áp bọc cách điện, đảm bảo an toàn lưới điện.

- Đối với các khu công cộng và khu dân cư quy hoạch mới: Toàn bộ cáp hạ áp sẽ sử dụng cáp bọc cách điện và được thiết kế các tuynel và hào kỹ thuật ngầm dưới vỉa hè cấp điện tới tủ điện tổng cho các công trình hay nhóm các công trình và khu dân cư.

- Cấp điện cho các khu vực theo nguyên tắc: cấp đến tủ điện tổng cho các khu cơ quan, công trình công cộng.

- Các khu vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp sử dụng cáp vặn xoắn đi nổi trên cột trong từng khu.

d) Lưới điện chiếu sáng: Lưới điện chiếu sáng trong các khu ở được bố trí đi cùng cột với lưới điện hạ thế, lưới điện chiếu sáng trong các khu trung tâm dùng cáp ngầm. Nguồn cấp cho chiếu sáng đèn đường sẽ được lấy từ các trạm biến áp gần nhất cho từng khu vực, đảm bảo chiều dài tuyến ≤ 1.500m. Hệ thống đèn đường được điều khiển bằng tủ điện điều khiển theo thời gian.

5. Quy hoạch hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường:

5.1. Hệ thống thoát nước mưa:

- Dùng hệ thống cống thoát nước mưa hỗn hợp. Đối với các khu dân cư hiện có dùng hệ thống thoát nước chung kết hợp với hệ thống giếng tách dẫn nước về trạm xử lý. Đối với khu vực quy hoạch mới, xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng hoàn toàn.

- Hệ thống thoát nước mưa thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, theo độ dốc địa hình, thu gom qua các hệ thống cống rãnh, chảy về các sông, suối tự nhiên.

(Lưu vực thoát nước cụ thể xem thuyết minh và bản vẽ trình duyệt)

5.2. Hệ thống thoát nước thải:

- Xây dựng 04 nhà máy xử lý nước thải với tổng công suất: 38.500m3/ngđ:

+ Nhà máy số 1: Công suất 14.500m3/ngđ đặt tại khu vực phường Tân Bình.

+ Nhà máy số 2: Công suất 8.500 m3/ngđ đặt tại khu vực xã Yên Bình.

+ Nhà máy số 3: Công suất 7.000m3/ngđ đặt tại khu vực xã Đông Sơn.

+ Nhà máy số 4: Công suất 8.500 m3/ngđ đặt tại khu vực xã Quang Sơn.

- Hệ thống thoát nước thải khu công nghiệp sử dụng hệ thống riêng hoàn toàn, nước thải được thu gom và xử lý riêng đạt tiêu chuẩn loại A theo TCVN trước khi thoát vào nguồn tiếp nhận.

- Trong các khu dân cư hiện có, sử dụng hệ thống thoát nước thải theo kiểu hỗn hợp (hệ thống thu gom nước thải chung với nước mưa, kết hợp với hệ thống giếng tách dẫn nước về trạm xử lý). Đối với khu dân cư mới, xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa.

- Mạng lưới cống thu gom nước thải được thiết kế với độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,5m (cống đi trên vỉa hè) và 0,7m (cống đi dưới lòng đường), độ sâu chôn cống tối đa là 6,0m, tại các vị trí có chiều sâu chôn cống quá lớn bố trí các trạm bơm nâng chuyển tiếp.

- Chỉ tiêu thoát nước thải: 95% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt.

(Sơ đồ và tiết diện của hệ thống thoát nước theo hồ sơ bản vẽ trình duyệt).

5.3. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn:

- Chất thải rắn công nghiệp cần được thu gom, phân loại ngay tại nguồn thải. Các chất thải có thể tái chế hoặc sử dụng sẽ được dùng lại. Các chất thải thông thường sẽ được đưa về khu xử lý chất thải rắn tại thung Quèn Khó, xã Đông Sơn. Các chất thải rắn độc hại sẽ được thu gom và đưa về khu xử lý chất thải độc hại.

- Rác thải bệnh viện và các trung tâm y tế của từng khu sẽ được thu gom riêng và tiêu hủy theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom về bãi tập kết rác của đô thị, bán kính thu gom đảm bảo ≥ 500m. Trong quá trình thu gom tiến hành công tác phân loại sơ bộ chất thải rắn thành 2 loại: Chất thải vô cơ và chất thải hữu cơ. Chất thải sau khi phân loại sơ bộ sẽ được đưa về khu xử lý chất thải rắn tại thung Quèn Khó, xã Đông Sơn theo Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 09/4/2013.

- Chỉ tiêu vệ sinh môi trường: 1,0 kg/người.ngày.

5.4. Quy hoạch nghĩa trang:

- Quy hoạch 02 nghĩa trang tập trung, cụ thể:

+ Nghĩa trang tập trung Sơn Lạc Viên: Vị trí tại khu vực xã Đông Sơn và phường Nam Sơn; là công viên nghĩa trang nhân dân có chức năng an táng nhiều lần hoặc một lần và hỏa táng gắn với hệ thống công viên cây xanh, mặt nước, cảnh quan tự nhiên; phục vụ cho nhu cầu mai táng, tâm linh của nhân dân thị xã Tam Điệp, một phần thành phố Ninh Bình.

+ Nghĩa trang tập trung tại xã Yên Bình: Là nghĩa trang nhân dân, có chức năng an táng nhiều lần hoặc một lần gắn với hệ thống công viên cây xanh, mặt nước, cảnh quan tự nhiên; phục vụ nhu cầu mai táng, tâm linh của nhân dân thị xã Tam Điệp.

- Các nghĩa trang nhỏ hiện nay trong khu vực quy hoạch sẽ cho phép mai táng đến năm 2020. Sau đó sẽ chuyển dần về 02 nghĩa trang tập trung trên. Các khu nghĩa trang sẽ xây dựng hệ thống cây xanh cách ly bao quanh và hệ thống thoát nước đảm bảo tránh ô nhiễm môi trường.

- Các khu nghĩa trang sẽ xây dựng cây xanh cách ly và hệ thống thoát nước đảm bảo ô nhiễm môi trường.

6. Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc:

6.1. Trạm nguồn:

Xây dựng bổ sung thêm các trạm nguồn BTS đảm bảo 100% diện tích được phủ sóng, đáp ứng nhu cầu của địa phương.

- Vị trí lựa chọn đặt các trạm BTS là quỹ đất dành cho xây dựng công trình công cộng được quy hoạch. Khi đặt mới các trạm BTS phải nghiên cứu, lựa chọn vị trí cho phù hợp với quy hoạch kiến trúc cảnh quan của khu vực. Ngoài ra còn phải xét đến các yếu tố gây nhiễu lẫn nhau giữa các thiết bị thông tin, các đài, trạm vô tuyến.

- Vị trí đặt trạm BTS được nghiên cứu và đề xuất trong các đồ án quy hoạch chuyên ngành riêng.

6.2. Mạng lưới thông tin liên lạc:

- Mạng lưới cáp thông tin liên lạc được thiết kế đi trên vỉa hè trong các tuynel và hào kỹ thuật.

- Đối với khu vực quy hoạch xây dựng mới: Mạng lưới cáp thông tin liên lạc bố trí ngầm dưới vỉa hè.

- Đối với khu vực hiện trạng: Cáp thông tin hiện đang đi nổi trên cùng cột với cột điện lực sẽ dần được hạ ngầm theo lộ trình cho phù hợp với cảnh quan đô thị.

Điều 2. Giao UBND thị xã Tam Điệp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan:

a) Công bố công khai, rộng rãi, đầy đủ nội dung quy hoạch đã phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân biết; tổ chức cắm mốc tại thực địa, đồng thời quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

b) Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Lập và kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình phát triển đô thị, các dự án phát triển hạ tầng đô thị theo quy định; các dự án cụ thể để đáp ứng nhu cầu cải thiện các điều kiện hạ tầng của các khu dân cư nông thôn và các khu tái định cư, đảm bảo điều kiện sống của nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 442/QĐ-UB ngày 19/3/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Điệp đến năm 2025.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND thị xã Tam Điệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Thị ủy thị xã Tam Điệp;
- Thường trực HĐND thị xã Tam Điệp;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP4,2,3,5,6,7,9;
vv.05

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 411/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu411/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2014
Ngày hiệu lực10/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 411/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 411/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Điệp Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 411/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Điệp Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu411/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành10/06/2014
        Ngày hiệu lực10/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 411/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Điệp Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 411/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Điệp Ninh Bình

           • 10/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực