Quyết định 4119/QĐ-BKHCN

Quyết định 4119/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Da do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4119/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Da


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4119/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định 78/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 nám 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1

TCVN 7535-3:2018

ISO 17226-3:2011

Da - Xác định hàm lượng formaldehyt - Phần 3: Xác định formaldehyt thoát ra từ da

2

TCVN 11129-1:2018

ISO 5402-1:2017

Da - Xác định độ bền uốn - Phần 1: Phương pháp sử dụng máy đo độ đàn hồi

3

TCVN 12274:2018

ISO 19076:2016

Da - Phép đo bề mặt da - Sử dụng kỹ thuật điện tử

4

TCVN 12275-1:2018

ISO 17075-1:2017

Da - Xác định hàm lượng crom:(VI) - Phần 1: Phương pháp đo màu

5

TCVN 12275-2:2018

ISO 17075-2:2017

Da - Xác định hàm lượng crom (VI) - Phần 2: Phương pháp sắc ký

6

TCVN 12276:2018

ISO 19071:2016

Da - Phép thử hóa - Xác định Crom (VI) và khả năng khử của tác nhân thuộc crom

7.

TCVN 12277-1:2018

ISO 18218-1:2015

Da - Xác định các chất alkylphenol etoxyl hóa - Phần 1: Phương pháp trực tiếp

8.

TCVN 12277-2:2018

ISO 18218-2:2015

Da - Xác định các chất alkylphenol etoxyl hóa - Phần 2: Phương pháp gián tiếp.

Điu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4119/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4119/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4119/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 4119/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Da


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4119/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Da
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4119/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4119/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Da

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4119/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Da

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực