Quyết định 4136/QĐ-BKHCN

Quyết định 4136/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4136/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4136/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 8 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 12494:2018

EN 816:2017

Vòi nước vệ sinh - Van đóng tự động PN10

2.

TCVN 12495:2018

EN 12541:2002

Vòi nước vệ sinh - Van xả áp lực và van bồn tiểu nam đóng tự động PN10

3.

TCVN 12496:2018

EN 15091:2013

Vòi nước vệ sinh - Vòi nước vệ sinh đóng và mở bằng điện

4.

TCVN 12497:2018

EN 14124:2004

Van cấp cho két xả có chảy tràn bên trong

5.

TCVN 12498:2018

EN 14055:2018

Két xả bệ xí và bồn tiểu nam

6.

TCVN 12499:2018

EN 80:2001

Bồn tiểu nam treo tường - Kích thước lắp nối

7.

TCVN 12500:2018

Vòi nước vệ sinh - Hiệu quả sử dụng nước

8.

TCVN 12501:2018

Sản phẩm vệ sinh - Bệ xí bệt - Hiệu quả sử dụng nước

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4136/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4136/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4136/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 4136/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4136/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4136/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4136/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4136/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực