Quyết định 4157/QĐ-UBND

Quyết định 4157/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 2116/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4157/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp công tác thu nộp ngân sách nhà nước Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4157/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2116/QĐ-UBND NGÀY 14/6/2017 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THU, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2733/STC-QLNS ngày 24/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 2116/QĐ- UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh (gọi tắt là Quy chế), cụ thể như sau:

1. Sửa đổi điểm b Khoản 6 Điều 7 của Quy chế:

 “ b) Thực hiện chuyển các thông tin (kể cả dữ liệu phần mềm) về hợp đồng, phụ lục hợp đồng cho thuê đất, thuê mặt nước, các thông tin trong trường hợp có thay đổi pháp nhân, quy mô khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản cho cho Cục Thuế trước ngày 10 của tháng tiếp theo để kiểm tra, rà soát, ra thông báo yêu cầu người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp tiền vào NSNN.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 7 của Quy chế:

8. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường

a) Sở Công Thương thực hiện xác nhận chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp trong trường hợp phát sinh việc đăng ký chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp, đồng thời gửi văn bản cho Cục Thuế để quản lý thu thuế GTGT.

b) Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng, cửa hiệu...; phối hợp kiểm tra phát hiện và xử lý các trường hợp hàng vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ, hàng lậu, hàng giả nhằm ngăn chặn và chống thất thu ngân sách.

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp với cơ quan thuế trong công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4157/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4157/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2019
Ngày hiệu lực08/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4157/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4157/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp công tác thu nộp ngân sách nhà nước Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4157/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp công tác thu nộp ngân sách nhà nước Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4157/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýPhan Cao Thắng
       Ngày ban hành08/11/2019
       Ngày hiệu lực08/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4157/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp công tác thu nộp ngân sách nhà nước Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4157/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp công tác thu nộp ngân sách nhà nước Bình Định

           • 08/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực