Quyết định 4158/QĐ-UBND

Quyết định 4158/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh mở rộng Sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án Khu vực nút giao thông Ngã Ba Huế do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4158/QĐ-UBND 2013 quy hoạch sử dụng đất dự án nút giao thông Ngã Ba Huế Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4158/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG SƠ ĐỒ RANH GIỚI QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT DỰ ÁN KHU VỰC NÚT GIAO THÔNG NGÃ BA HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét nội dung Tờ trình số 251/VQH-TKQH1 ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Sơ đồ ranh giới sử dụng đất dự án Khu vực nút giao thông Ngã Ba Huế;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 463/TTr-SXD ngày 10 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Sơ đồ ranh giới sử dụng đất dự án Khu vực nút giao thông Ngã Ba Huế, kèm theo sơ đồ ranh giới sử dụng đất do Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng lập, với những nội dung chính như sau:

1. Vị trí: Khu đất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, thuộc phường Hòa An quận Cẩm Lệ, phường Hòa Minh quận Liên Chiểu, phường Thanh Khê Tây và phường An Khê quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

2. Ranh giới sử dụng đất: Ranh giới sử dụng đất của dự án được xác định bởi các điểm: R1, R2, R3, …, R62 (có bản vẽ đính kèm). Trong đó:

- Ranh giới sử dụng đất nút giao thông ngã ba Huế được xác định bởi các điểm: R1, R2, A4, A5, R4, R5, A6, …A11, R9, ...R15, A12, ...A15, R23, ...R31, A16, ...A20, R35, ...R47, A1, ...A3, R53, R54.

- Ranh giới sử dụng đất phần đất thu hồi phục vụ thi công được xác định bởi các điểm: R2, R3, R4, A4, A5; R5, ...R9, A6, ...A11; R15, ...R23, A12, ...A15; R31, ...R35, A16, ...A20; R47, ...R53, A1, ...A3.

- Ranh giới sử dụng đất phần mở rộng được xác định bởi các điểm: R1, R2, R53, R54, R55, ...R62.

Ranh giới sử dụng đất của dự án được giới hạn như sau:

- Phía Đông Bắc: Giáp Khu dân cư Thanh Lộc Đán

- Phía Tây Nam: Giáp Khu dân cư Tây Trường Chinh, Khu số 7 - Tây Bắc và Khu dân cư Trung Nghĩa.

- Phía Đông Nam: Giáp Khu dân cư Phần Lăng.

- Phía Tây Bắc: Giáp Khu số 2 - Tây Bắc.

3. Quy mô:

Tổng diện tích sử dụng đất: 237.218 m2. Trong đó:

- Diện tích đất nút giao thông ngã ba Huế là: 96.066 m2

- Diện tích đất thu hồi phục vụ thi công là: 64.629 m2

- Diện tích đất phần mở rộng là: 76.523 m2

Điều 2.

- Căn cứ Sơ đồ ranh giới sử dụng đất được duyệt, Ban Quản lý dự án Cầu Rồng có trách nhiệm phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng thực hiện việc cắm mốc theo ranh giới quy hoạch được duyệt theo đúng quy định;

- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Liên Chiểu, UBND quận Cẩm Lệ, UBND quận Thanh Khê quản lý ranh giới quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Sơ đồ ranh giới được duyệt lập thủ tục thu hồi đất, giao đất theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những nội dung của các Quyết định trước đây liên quan đến dự án Nút giao thông Ngã Ba Huế không trái với Quyết định này, vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Thanh Khê; Chủ tịch UBND các phường Hòa Minh, Hòa An, Thanh Khê Tây và An Khê; Trưởng Ban Quản lý dự án Cầu Rồng; Trưởng ban Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 01; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT;
- Lưu VT, P.QLĐTh.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4158/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4158/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2013
Ngày hiệu lực14/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4158/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4158/QĐ-UBND 2013 quy hoạch sử dụng đất dự án nút giao thông Ngã Ba Huế Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4158/QĐ-UBND 2013 quy hoạch sử dụng đất dự án nút giao thông Ngã Ba Huế Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4158/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành14/06/2013
        Ngày hiệu lực14/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4158/QĐ-UBND 2013 quy hoạch sử dụng đất dự án nút giao thông Ngã Ba Huế Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4158/QĐ-UBND 2013 quy hoạch sử dụng đất dự án nút giao thông Ngã Ba Huế Đà Nẵng

            • 14/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực