Quyết định 416/QĐ-TTg

Quyết định 416/QĐ-TTg năm 2011 về hỗ trợ vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng cho địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 416/QĐ-TTg hỗ trợ vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 416/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ VẮC XIN LMLM, HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản số 564/BNN-TY ngày 03 tháng 3 năm 2011, số 544/BNN-TY ngày 01 tháng 3 năm 2011, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 3296/BTC-TCDT ngày 15 tháng 3 năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 1430/BKHĐT-KTDV ngày 09 tháng 3 năm 2011, số 1536/BKHĐT-KTDV ngày 14 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 425.000 liều vắc xin LMLM type O; 170.000 liều vắc xin LMLM tam giá và 25.000 lít hóa chất khử trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh: Kon Tum, Hà Giang, Tiền Giang, Nghệ An, Long An, Lào Cai phòng, chống dịch bệnh LMLM như đề nghị tại các văn bản số 564/BNN-TY và 544/BNN-TY nêu trên.

Việc xuất cấp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 416/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu416/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2011
Ngày hiệu lực21/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 416/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 416/QĐ-TTg hỗ trợ vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 416/QĐ-TTg hỗ trợ vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu416/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành21/03/2011
        Ngày hiệu lực21/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 416/QĐ-TTg hỗ trợ vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 416/QĐ-TTg hỗ trợ vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng

            • 21/03/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực