Quyết định 4167/QĐ-UBND

Quyết định 4167/QĐ-UBND về thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4167/QĐ-UBND 2018 thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4167/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương tại tờ trình số 5193/TTr-CT ngày 10 tháng 10 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1.1 Phê duyệt giá thóc để tính thuế Sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 là 5.500 đng/kg (Năm nghìn năm trăm đồng một ki lô gam) áp dụng thống nht trong toàn tỉnh.

1.2 Giao nhiệm vụ thu thuế Sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố như sau:

STT

Đơn vị

Thuế ghi thu
(
kg
)

S thuế được miễn (kg)

Số thuế được giảm (kg)

Số thuế còn phải nộp

Lượng (kg)

Tiền (đồng)

1

Hải Dương

815.142,9

815.142,9

 

0

 

2

Nam Sách

2.401.600,0

2.401.600,0

 

0

 

3

Thanh Hà

3.587.712,4

3.587.712,4

 

0

 

4

Kim Thành

2.379.675,8

2.379.675,8

 

0

 

5

Kinh Môn

2.657.224,1

2.657.224,1

 

0

 

6

Chí Linh

2.361.160,9

2.331.133,3

 

30.027,6

165.151.800

7

Cẩm Giàng

2.181.610,8

2.181.610,8

 

0

 

8

Bình Giang

2.600.763,0

2.600.763,0

 

0

 

9

Thanh Miện

3.109.373,6

3.109.373,6

 

0

 

10

Ninh Giang

3.236.362,9

3.236.362,9

 

0

 

11

Gia Lộc

2.486.042,4

2.486.042,4

 

0

 

12

Tứ Kỳ

3.782.700,2

3.782.700,2

 

0

 

 

Tổng cộng

31.599.369,0

31.569.341,4

 

30.027,6

165.151.800

(Số thuế còn phải nộp năm 2018 đã trừ đi số thuế miễn, giảm theo quy định của pháp luật).

Điều 2. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện miễn, giảm và t chc thu nộp thuế SDĐNN trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện miễn, giảm và tổ chức thu thuế trên địa bàn quản lý đến 20/12/2018 kết thúc thu nộp, thanh toán thuế năm 2018.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Tổng Cục thuế;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP, Thư (30b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4167/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4167/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2018
Ngày hiệu lực09/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4167/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4167/QĐ-UBND 2018 thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4167/QĐ-UBND 2018 thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4167/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành09/11/2018
        Ngày hiệu lực09/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4167/QĐ-UBND 2018 thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4167/QĐ-UBND 2018 thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Hải Dương

            • 09/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực