Quyết định 417/QĐ-UBND

Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung toàn văn Quyết định 417/QĐ-UBND 2013 phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng vùng Bắc Ninh 2030 tầm nhìn 2050


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 417/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Kết luận số 65-KL/TU ngày 07/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVII, kỳ họp thứ 7 về việc quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét báo cáo thẩm định số 147/BCTĐ-SXD ngày 28/10/2013 của Sở Xây dựng, về việc điều chỉnh bổ sung đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của UBND tỉnh, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Hạ tầng kỹ thuật:

1.1. Nghĩa trang:

- Huyện Tiên Du: Bổ sung 01 vị trí tại khu vực xã Tri Phương; quy mô diện tích khoảng 20,0 ha (cát táng); tại khu vực xã Cảnh Hưng và Minh Đạo điều chỉnh giảm quy mô diện tích từ 30,0 ha xuống còn 10,0 ha.

- Thị xã Từ Sơn: Bổ sung 01 vị trí tại khu vực xã Hương Mạc; quy mô diện tích khoảng 15,0 ha (cát táng); vị trí tại khu vực xã Tam Sơn điều chỉnh giảm quy mô diện tích từ 30,0 xuống còn 15,0 ha.

1.2. Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt các huyện, thị xã:

- Huyện Gia Bình: Tại xã Cao Đức; diện tích khoảng 7,0 ha;

- Huyện Yên Phong: Tại xã Dũng Liệt, xã Tam Đa; diện tích khoảng 10,0 ha; xã Tam Giang, diện tích khoảng 5,0 ha.

- Huyện Tiên Du: Tại xã Phú Lâm, diện tích khoảng 5,0 ha.

- Huyện Thuận Thành: Tại xã Ngũ Thái; diện tích khoảng 6,0 ha;

- Thị xã Từ Sơn: Tại xã Tam Sơn, Tương Giang; diện tích khoảng 15,0 ha;

2. Các nội dung khác theo Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của UBND tỉnh.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVP: KTTH, XDCB;
- Lưu: HCTC, VX, KTTH, NNTN, XDCB.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 417/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu417/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 417/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 417/QĐ-UBND 2013 phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng vùng Bắc Ninh 2030 tầm nhìn 2050


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 417/QĐ-UBND 2013 phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng vùng Bắc Ninh 2030 tầm nhìn 2050
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu417/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Nhân Chiến
       Ngày ban hành11/11/2013
       Ngày hiệu lực11/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 417/QĐ-UBND 2013 phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng vùng Bắc Ninh 2030 tầm nhìn 2050

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 417/QĐ-UBND 2013 phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng vùng Bắc Ninh 2030 tầm nhìn 2050

           • 11/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực