Quyết định 4187/QĐ-BKHCN

Quyết định 4187/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4187/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Sản phẩm vật liệu mài kết dính


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4187/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 11 Tiêu chun quốc gia sau đây:

1.

TCVN 11268-11:2018
ISO 603-11:1999

Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 11: Thỏi mài tinh cầm tay.

2.

TCVN 11268-12:2018
ISO 603-12:1999

Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 12: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm lắp trên máy mài thẳng cầm tay.

3.

TCVN 11268-13:2018
ISO 603-13:1999

Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 13: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm lắp trên máy mài trục thẳng đứng cầm tay.

4.

TCVN 11268-14:2018
ISO 603-14:1999

Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phn 14: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm/mấu lắp trên máy mài trục nghiêng cầm tay.

5.

TCVN 11268-15:2018
ISO 603-15:1999

Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 15: Bánh mài dùng để cắt đứt lắp trên máy cắt đứt tĩnh tại hoặc di động.

6.

TCVN 11268-16:2018
ISO 603-16:1999

Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 16: Bánh mài dùng để cắt đứt lắp trên máy cầm tay

7.

TCVN 11268-17:2018
ISO 603-17:2014

Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 17: Bánh mài lắp trên trục (kiểu ISO 52).

8.

TCVN 11268-18:2018
ISO 603-18:2013

Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 18: Bánh mài dùng cho máy mài cạnh tm kính phẳng.

9.

TCVN 12491:2018
ISO 6462:2011

Dao phay mặt đầu và mặt vai gờ ghép các mảnh cắt tháo lắp được - Kích thước

10.

TCVN 12492:2018
ISO 6986:2013

Dao phay (rãnh) ba lưỡi cắt ghép các mảnh cắt tháo lắp được - kích thước.

11.

TCVN 12493:2018
ISO 9766:2012

Mũi khoan ghép các mảnh cắt tháo lp được - Chuôi hình trụ có một mặt vát phẳng song song

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4187/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4187/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4187/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 4187/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Sản phẩm vật liệu mài kết dính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4187/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Sản phẩm vật liệu mài kết dính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4187/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4187/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Sản phẩm vật liệu mài kết dính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4187/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Sản phẩm vật liệu mài kết dính

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực