Quyết định 4190/QĐ-BKHCN

Quyết định 4190/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về ống bằng chất dẻo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4190/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về ống bằng chất dẻo


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4190/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 12304 :2018 ISO 8772:2006

Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp - Polyethylene (PE)

2.

TCVN 12305 :2018 ISO 8773:2006

Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp - Polypropylen (PP)

3.

TCVN 12306:2018 ISO 12091:1995

Ống nhựa nhiệt dẻo có thành kết cấu - Phép thử bằng tủ sấy

4.

TCVN 12307:2018 ISO 13951:2015

Hệ thống ống bằng chất dẻo - Phương pháp thử độ bền kéo của tổ hp ống/ống hoặc ống/phụ tùng bằng chất dẻo

5.

TCVN 12308:2018 ISO 13955:1997

Ống và phụ tùng bằng chất dẻo - Phép thử tách kết dính nội của tổ hợp polyetylen (PE) nung chảy bằng điện

6

TCVN 12309:2018 ISO 13967:2009

Phụ tùng cho ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ cứng vòng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4190/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4190/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4190/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 4190/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về ống bằng chất dẻo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4190/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về ống bằng chất dẻo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4190/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4190/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về ống bằng chất dẻo

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4190/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về ống bằng chất dẻo

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực