Quyết định 42/1998/QĐ-BCN

Quyết định 42/1998/QĐ-BCN tiếp nhận và sáp nhập Xí nghiệp Thủy tinh Thái Bình vào Công ty Thủy tinh Phả Lại thuộc Tổng Công ty Sành sứ, Thủy tinh Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành.

Nội dung toàn văn Quyết định 42/1998/QĐ-BCN sáp nhập Xí nghiệp Thủy tinh Thái Bình vào Công ty Thủy tinh Phả Lại thuộc Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 42/1998/QĐ-BCN

    Hà Nội, ngày  24  tháng  06  năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ SÁP NHẬP XÍ NGHIỆP THỦY TINH THÁI BÌNH VÀO CÔNG TY THỦY TINH PHẢ LẠI THUỘC TỔNG CÔNG TY SÀNH SỨ, THỦY TINH CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 292/1998/QĐ-UB ngày 10/06/1998 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về việc chuyển giao Xí nghiệp Thủy tinh Thái Bình về Tổng Công ty Sành sứ - Thủy tinh Công nghiệp - Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sành sứ - Thủy tinh Công nghiệp (Công văn số 72/CV-KHĐT ngày 15/5/1998) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp nhận và sáp nhập Xí nghiệp Thủy tinh Thái Bình (thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình) vào Công ty Thủy tinh Phả Lại thuộc Tổng Công ty Sành sứ - Thủy tinh Công nghiệp kể từ ngày 16 tháng 7 năm 1998.

Xí nghiệp Thủy tinh Thái Bình là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Công ty Thủy tinh Phả Lại, có tài khoản tại Ngân hàng và có dấu riêng để giao dịch theo quy định của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Đồng chí Giám đốc Công ty Thủy tinh Phả Lại có trách nhiệm tiếp nhận Xí nghiệp Thủy tinh Thái Bình theo đúng quy định của Nhà nước.

Đồng chí Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sành sứ - Thủy tinh Công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra việc giao nhận giữa hai doanh nghiệp.

Điều 3. Các đồng chí: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sành sứ - Thủy tinh Công nghiệp, Giám đốc Xí nghiệp Thủy tinh Thái Bình có trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Thái Bình,                                            
- Sở Công nghiệp tỉnh Thái Bình,
- UBND tỉnh Hải Dương,
- Lưu VP, TCCB.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Lê Huy Côn

                                                                                                                 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/1998/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/1998/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/1998
Ngày hiệu lực16/07/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/1998/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 42/1998/QĐ-BCN sáp nhập Xí nghiệp Thủy tinh Thái Bình vào Công ty Thủy tinh Phả Lại thuộc Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/1998/QĐ-BCN sáp nhập Xí nghiệp Thủy tinh Thái Bình vào Công ty Thủy tinh Phả Lại thuộc Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/1998/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýLê Huy Côn
        Ngày ban hành24/06/1998
        Ngày hiệu lực16/07/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 42/1998/QĐ-BCN sáp nhập Xí nghiệp Thủy tinh Thái Bình vào Công ty Thủy tinh Phả Lại thuộc Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/1998/QĐ-BCN sáp nhập Xí nghiệp Thủy tinh Thái Bình vào Công ty Thủy tinh Phả Lại thuộc Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh

            • 24/06/1998

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/07/1998

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực