Quyết định 42/2001/QĐ-UBND

Quyết định 42/2001/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích đầu tư trong Khu y tế kỹ thuật cao thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2001/QĐ-UBND chính sách khuyến khích đầu tư trong Khu y tế kỹ thuật cao thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số::42/2001/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG KHU Y TẾ KỸ THUẬT CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 4525/QĐ-UB-NC ngày 10 tháng 8 năm 1999 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu y tế kỹ thuật cao;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đối tượng áp dụng chính sách khuyến khích đầu tư và hình thức hoạt động trong Khu y tế kỹ thuật cao :

Các tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài (gọi tắt là chủ đầu tư) đều có thể đầu tư thành lập bệnh viện, phòng khám chuyên khoa, đa khoa, các cơ sở cận lâm sàng, trường đào tạo cán bộ y tế, cơ sở nghiên cứu khoa học về ngành y, cửa hàng dược phẩm và các cơ sở dịch vụ phụ trợ khác phù hợp với quy hoạch của Khu y tế kỹ thuật cao. Chủ đầu tư có thể đầu tư theo các hình thức : Công lập, bán công, dân lập, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, tư nhân, 100% vốn nước ngoài. Chủ đầu tư không nhất thiết phải có chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề y mới được đầu tư và Khu y tế kỹ thuật cao. Chủ đầu tư có thể chỉ đầu tư cơ sở vật chất hoặc trang thiết bị y tế và cho thuê lại.

Các cơ sở khám chữa bệnh hoạt động trong Khu y tế kỹ thuật cao phải đảm bảo các điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Bộ Y tế; từng bước hiện đại hóa về cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, phương pháp áp dụng trong chẩn đoán và điều trị, tiến dần đến trình độ tiên tiến của thế giới.

Điều 2. Giá đất và tiền bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật :

1. Đối với chủ đầu tư trong nước khi thực hiện dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng công trình thì được giao đất sử dụng ổn định lâu dài, được miễn đóng tiền sử dụng đất; chỉ đóng một lần tiền xây dựng hạ tầng kỹ thuật tương đương 15 USD/m2 và mỗi năm đóng tiền bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật tương đương 0,20 USD/m2/năm. Nếu thuê đất thì áp dụng như chủ đầu tư nước ngoài (không phải đóng tiền xây dựng hạ tầng kỹ thuật).

2. Đối với chủ đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng công trình thì được thuê đất trong thời hạn tối đa 50 năm và đóng tiền thuê đất một lần là 20 USD/m2/50 năm, mỗi năm đóng tiền bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật tương đương 0,20 USD/m2/năm. Hết thời gian thuê đất, chủ đầu tư được gia hạn nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất. Trường hợp chủ đầu tư thuê đất không đến 50 năm thì tiền thuê đất phải đóng một lần tương ứng với số năm thuê đất được tính trên cơ sở suy ra từ 20 USD/m2/50 năm.

Giá thuê đất ổn định trong vòng 5 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất với cơ quan có thẩm quyền. Sau 5 năm, nếu có điều chỉnh tăng giá thuê đất thì cũng không vượt quá 15% mỗi lần tăng.

Điều 3. Đóng tiền thuê đất và tiền bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật :

1. Chủ đầu tư đóng tiền thuê đất tại Cục Thuế thành phố kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính - Nhà đất thành phố theo quyết định cho thuê đất của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Chủ đầu tư đóng tiền bảo dưỡng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho Công ty dịch vụ công ích huyện Bình Chánh vào tháng 6 mỗi năm.

Điều 4. Giá cho thuê nhà, giá điện và nước sinh hoạt :

- Giá nhà cho thuê không thuộc nguồn gốc ngân sách của Nhà nước đầu tư thì do chủ đầu tư quy định giá cho thuê.

- Giá điện, áp dụng như các bệnh viện ở thành phố.

- Giá nước, áp dụng như các đơn vị hành chính của Nhà nước ở thành phố.

Các cơ sở dịch vụ phụ trợ như : Nhà nghỉ cho người thăm nuôi bệnh nhân, căn tin, giặt ủi, giữ xe, vệ sinh công cộng và các dịch vụ khác cho bệnh nhân đều được hưởng ưu đãi đầu tư theo quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm cung cấp dịch vụ thủ tục đầu tư :

Công ty dịch vụ công ích huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm tổ chức cung cấp dịch vụ miễn phí cho các chủ đầu tư về các loại thủ tục giao đất, thuê đất, giấy phép xây dựng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và một số hỗ trợ khác về thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động trong Khu y tế kỹ thuật cao.

Điều 6. Quy định về xây dựng và bảo vệ môi trường :

1- Chủ đầu tư sử dụng từ 10.000m2 đất trở lên thì chiều cao xây dựng công trình không vượt quá 15 tầng; sử dụng từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2 đất thì chiều cao xây dựng công trình không vượt quá 8 tầng; sử dụng dưới 5.000m2 đất thì chiều cao xây dựng công trình không vượt quá 4 tầng. Mỗi công trình xây dựng phải có khoảng cách tối thiểu 10m.

2- Chủ đầu tư được phép sử dụng tối đa 70% diện tích đất đã được giao hoặc thuê để xây dựng công trình; phần diện tích còn lại dùng làm sân đậu xe, vườn hoa, hoặc trồng cây.

3- Nhà vệ sinh trong các công trình xây dựng phải có hầm phân tự hoại. Nước thải gây ô nhiễm phải qua xử lý trước khi đổ ra cống thoát nước. Chất thải rắn phải được thu gom để xử lý riêng.

Điều 7. Thiết kế, thi công và thẩm quyền cấp phép xây dựng trong Khu y tế kỹ thuật cao :

1- Các công trình xây dựng không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và chủ đầu tư thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh thì chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm chỉ định thầu thiết kế, thi công hoặc đấu thầu, tự chịu trách nhiệm về chất lượng công trình.

2- Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp phép xây dựng đối với các công trình xây dựng có chiều cao không quá 2 tầng; xét duyệt và cấp giấy phép đầu tư trong nước đối với các dự án dịch vụ phụ trợ (ngoài lĩnh vực chuyên môn của ngành y tế).

Điều 8. Đảm bảo ưu đãi đầu tư :

Trong trường hợp có những quy định khác của Nhà nước gây thiệt hại cho các nhà đầu tư đang hưởng ưu đãi theo quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi ngân sách để bù đắp những thiệt hại cho các chủ đầu tư sau khi chủ đầu tư có giải trình và các cơ quan chức năng của thành phố thẩm định mức độ thiệt hại. Nếu sau này Nhà nước thay đổi chính sách có lợi hơn cho các chủ đầu tư so với quyết định này thì được áp dụng ngay cho các chủ đầu tư trong Khu y tế kỹ thuật cao.

Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan đối với Khu y tế kỹ thuật cao :

1. Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm tổ chức quản lý toàn bộ cơ sở vật chất do ngân sách Nhà nước đầu tư phục vụ công cộng, ban hành nội quy và tổ chức thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra và hướng dẫn các hoạt động trong Khu y tế kỹ thuật cao phải tuân thủ đúng pháp luật và quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Ban hành quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho Công ty dịch vụ công ích trực thuộc huyện Bình Chánh hoạt động trong Khu y tế kỹ thuật cao.

2. Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở thuộc ngành y tế trong Khu Y tế kỹ thuật cao phải đảm bảo có trình độ chuyên môn, trang thiết bị hiện đại và hoạt động đúng quy định của Bộ Y tế và pháp luật của Việt Nam.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Y tế làm đầu mối xúc tiến đầu tư; giải quyết các thủ tục cần thiết, thẩm định các dự án đầu tư thuộc ngành y tế trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định hiện hành.

Điều 10. Hiệu lực thi hành :

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Giám đốc Công ty dịch vụ công ích huyện Bình Chánh, các chủ đầu tư tại Khu y tế kỹ thuật cao có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :  
- Như điều 10  
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Y tế
- TTTU, TT/HĐND.TP
- TTUBND.TP
- Cơ quan báo, đài  
- VPUB : CPVP, Các tổ NCTH
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2001/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2001/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2001
Ngày hiệu lực07/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2001/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2001/QĐ-UBND chính sách khuyến khích đầu tư trong Khu y tế kỹ thuật cao thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/2001/QĐ-UBND chính sách khuyến khích đầu tư trong Khu y tế kỹ thuật cao thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/2001/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành23/05/2001
        Ngày hiệu lực07/06/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 42/2001/QĐ-UBND chính sách khuyến khích đầu tư trong Khu y tế kỹ thuật cao thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2001/QĐ-UBND chính sách khuyến khích đầu tư trong Khu y tế kỹ thuật cao thành phố Hồ Chí Minh

            • 23/05/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/06/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực