Quyết định 42/2003/QĐ-UB

Quyết định 42/2003/QĐ-UB năm 2003 về thành lập Phòng Công chức số 2 tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2003/QĐ-UB thành lập Phòng Công chức số 2 Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42 /2003/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 23 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG CHỨC SỐ 2 TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực và Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/03/2001 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 972/TP-CC ngày 29/4/2003 của Bộ Tư pháp về việc thành lập Phòng công chứng số 2 tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh tại Công văn số 119/TP ngày 08/5/2003 và của Trưởng Ban TCCQ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Phòng Công chứng số 2 tỉnh Quảng Nam, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

Phòng Công chứng số 2, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

Phòng Công chứng số 2 chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, đồng thời chịu sự lãnh đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Biên chế của Phòng công chứng số 2 do Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh phân bổ trong tổng số biên chế được Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp.

Trụ sở đóng tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Phòng Công chứng số 2 có chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo đúng Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực và Thông số 03/2001/TP-CC ngày 14/03/2001 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Phòng Công chứng số 2 tỉnh Quảng Nam, có Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng, công chứng viên và một số cán bộ chuyên môn giúp việc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh, Trưởng Ban TCCQ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận
- Như điều 4
- Bộ Tư pháp
-UBND huyện Điện Bàn
- Lưu VT


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Thị Thanh Lâm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2003
Ngày hiệu lực23/05/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 42/2003/QĐ-UB thành lập Phòng Công chức số 2 Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/2003/QĐ-UB thành lập Phòng Công chức số 2 Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýHồ Thị Thanh Lâm
        Ngày ban hành23/05/2003
        Ngày hiệu lực23/05/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 42/2003/QĐ-UB thành lập Phòng Công chức số 2 Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2003/QĐ-UB thành lập Phòng Công chức số 2 Quảng Nam

            • 23/05/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/05/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực