Quyết định 42/2004/QĐ-BCN

Quyết định 42/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Dầu Tường An thuộc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành.

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2004/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Dầu Tường An thành Công ty cổ phần Dầu thực vật


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY DẦU TƯỜNG AN THUỘC CÔNG TY DẦU THỰC VẬT HƯƠNG LIỆU MỸ PHẨM VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam (Công văn số 490/DHM-TCKT ngày 27 tháng 5 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Nhà máy Dầu Tường An và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 03 tháng 6 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Nhà máy Dầu Tường An thuộc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 189.802.000.000 đồng (Một trăm tám chín tỷ, tám trăm lẻ hai triệu đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy : 35,49 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Nhà máy : 13,51 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Nhà máy Dầu Tường An tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2004 để cổ phần hoá (Quyết định số 1107/QĐ-TCKT ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 282.300.565.449 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Nhà máy là 99.547.943.416 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Nhà máy.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 561 lao động trong Nhà máy là 74.951 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 2.248.530.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá và giải quyết lao động dôi dư của Nhà máy, Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Nhà máy Dầu Tường An thuộc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An, gọi tắt là Dầu Tường An,

- Tên giao dịch quốc tế: TUONGAN VEGETABLE OIL JOINT STOCK COMPANY, viết tắt là TAOIL;

- Trụ sở chính đặt tại: 48/5 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ các loại hạt có dầu, thạch dừa;

- Sản xuất, kinh doanh các loại bao bì đóng gói;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, chế biến ngành dầu thực vật;

- Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam tổ chức bán đấu giá cổ phần ra ngoài thông qua Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam có trách nhiệm điều hành công việc của Nhà máy cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, nhà xưởng cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam, Giám đốc Nhà máy Dầu Tường An và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 5,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,
- Ngân hàng Nhà nước Việt
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
 
Châu Huệ Cẩm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2004/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2004/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2004
Ngày hiệu lực30/06/2004
Ngày công báo15/06/2004
Số công báoSố 24
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2004/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 42/2004/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Dầu Tường An thành Công ty cổ phần Dầu thực vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/2004/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Dầu Tường An thành Công ty cổ phần Dầu thực vật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/2004/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýChâu Huệ Cẩm
        Ngày ban hành04/06/2004
        Ngày hiệu lực30/06/2004
        Ngày công báo15/06/2004
        Số công báoSố 24
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 42/2004/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Dầu Tường An thành Công ty cổ phần Dầu thực vật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2004/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Dầu Tường An thành Công ty cổ phần Dầu thực vật

            • 04/06/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/06/2004

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực