Quyết định 42/2005/QĐ-BXD

Quyết định 42/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 353 : 2005 "Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2005/QĐ-BXD TCXDVN 353 : 2005 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2005/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TCXDVN 353 : 2005 "NHÀ Ở LIÊN KẾ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ "

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề  nghị  của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành  kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : TCXDVN 353 : 2005 "Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết  định này ./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- VP Chính Phủ
- Công báo
- Bộ Tư pháp
- Vụ Pháp chế
- Lưu VP&Vụ KHCN

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn  Văn  Liên 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2005/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2005/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2005
Ngày hiệu lực04/01/2006
Ngày công báo20/12/2005
Số công báoTừ số 24 đến số 25
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2005/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 42/2005/QĐ-BXD TCXDVN 353 : 2005 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/2005/QĐ-BXD TCXDVN 353 : 2005 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/2005/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Văn Liên
        Ngày ban hành29/11/2005
        Ngày hiệu lực04/01/2006
        Ngày công báo20/12/2005
        Số công báoTừ số 24 đến số 25
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 42/2005/QĐ-BXD TCXDVN 353 : 2005 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2005/QĐ-BXD TCXDVN 353 : 2005 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

            • 29/11/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2005

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/01/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực