Quyết định 42/2006/QĐ-BYT

Quyết định 42/2006/QĐ-BYT về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định 17/2006/QĐ-BYT Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 42/2006/QĐ-BYT nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký,gia hạn thời hạn hiệu lực 17/2006/QĐ-BYT đã được thay thế bởi Quyết định 31/2008/QĐ-BYT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 07/10/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2006/QĐ-BYT nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký,gia hạn thời hạn hiệu lực 17/2006/QĐ-BYT


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2006/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2006/QĐ-BYT NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC NHẬP KHẨU THUỐC THÀNH PHẨM CHƯA CÓ SỐ ĐĂNG KÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 năm 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
Căn cứ công văn số 2126/TTg-KTTH ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý nhập khẩu thuốc phòng, chữa bệnh cho người;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 17/2006/QĐ-BYT ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký đến thời điểm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Dược về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Y học Cổ truyền, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành, các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2006/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2006/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2006
Ngày hiệu lực21/01/2007
Ngày công báo06/01/2007
Số công báoTừ số 11 đến số 12
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2006/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 42/2006/QĐ-BYT nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký,gia hạn thời hạn hiệu lực 17/2006/QĐ-BYT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 42/2006/QĐ-BYT nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký,gia hạn thời hạn hiệu lực 17/2006/QĐ-BYT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu42/2006/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýTrần Thị Trung Chiến
       Ngày ban hành28/12/2006
       Ngày hiệu lực21/01/2007
       Ngày công báo06/01/2007
       Số công báoTừ số 11 đến số 12
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 42/2006/QĐ-BYT nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký,gia hạn thời hạn hiệu lực 17/2006/QĐ-BYT

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2006/QĐ-BYT nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký,gia hạn thời hạn hiệu lực 17/2006/QĐ-BYT