Quyết định 42/2006/QĐ-UBND

Quyết định 42/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 108/2005/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 108/2005/QĐ-UBND tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 108/2005/QĐ-UBND NGÀY 19/9/2005 CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 649/TTr-STC ngày 14/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay thế Khoản a thuộc Điểm 1, Điều 11 của Bảng Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 108/2005/QĐ-UBND ngày 19/9/2005 của UBND tỉnh đối với việc bổ sung mức hỗ trợ về đất, nhà, vật kiến trúc bị ảnh hưởng trong hành lang an toàn tuyến đường dây và trạm biến áp 220KV trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

- Đối với đất ở do có trước đường dây điện đi qua, làm hạn chế khả năng sử dụng đất, làm giảm khả năng sinh lợi của đất thì được hỗ trợ 50% giá trị đất tương ứng theo giá đất hiện hành do UBND tỉnh quy định;

- Đối với nhà cấp III, cấp IV, nhà tạm, các vật kiến trúc dưới hành lang tuyến điện đi qua mà không phải tháo dỡ, di dời thì được hỗ trợ 30% giá trị theo đơn giá xây dựng hiện hành do UBND tỉnh quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 108/2005/QĐ-UBND ngày 19/9/2005 của UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2006
Ngày hiệu lực01/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 108/2005/QĐ-UBND tỉnh Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 42/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 108/2005/QĐ-UBND tỉnh Bình Định
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu42/2006/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýNguyễn Thị Thanh Bình
     Ngày ban hành21/04/2006
     Ngày hiệu lực01/05/2006
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 42/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 108/2005/QĐ-UBND tỉnh Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 108/2005/QĐ-UBND tỉnh Bình Định

         • 21/04/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/05/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực