Quyết định 42/2008/QĐ-UBND

Quyết định 42/2008/QĐ-UBND quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2008/QĐ-UBND cơ cấu cơ quan chuyên môn Ủy ban huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2008/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CƠ CẤU CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TƯ NGHĨA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 255/SNV ngày 27/3/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Tư Nghĩa gồm 12 phòng, ban như sau:

1. Phòng Nội vụ;

2. Phòng Tư pháp;

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch;

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

6. Phòng Văn hoá và Thông tin;

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Phòng Y tế;

9. Thanh tra;

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

12. Phòng Công Thương.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, các quy định khác của nhà nước có liên quan và hướng dẫn của các Sở, Ban, ngành tỉnh, quy định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ cấu chức danh công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 116/2005/QĐ-UBND ngày 12/10/2005 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2008/QĐ-UBND cơ cấu cơ quan chuyên môn Ủy ban huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/2008/QĐ-UBND cơ cấu cơ quan chuyên môn Ủy ban huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýNguyễn Xuân Huế
        Ngày ban hành31/03/2008
        Ngày hiệu lực10/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 42/2008/QĐ-UBND cơ cấu cơ quan chuyên môn Ủy ban huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2008/QĐ-UBND cơ cấu cơ quan chuyên môn Ủy ban huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi

            • 31/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực