Quyết định 42/QĐ-BTP

Quyết định 42/QĐ-BTP năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 42/QĐ-BTP 2021 thành lập Hội đồng xây dựng Nghị định chế biến nông lâm thủy sản


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 42/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ KHUYẾN KHÍCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN ĐẦU TƯ ÁP DỤNG HOẶC CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ MỚI, TIÊN TIẾN, CÔNG NGHỆ SẠCH THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường gồm các thành viên sau đây:

1. Lãnh đạo Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng;

2. Đại diện Bộ Tài chính, thành viên;

3. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

4. Đại diện Văn phòng Chính phủ, thành viên;

5. Đại diện Bộ Ngoại giao, thành viên;

6. Đại diện Bộ Nội vụ, thành viên;

7. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

8. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên;

9. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên;

10. Đại diện Bộ Công Thương, thành viên;

11. Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên;

12. Đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, thành viên;

13. Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên;

14. Đại diện Ngân hàng Phát triển Việt Nam, thành viên;

15. Đại diện Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp, thành viên;

16. Đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, thành viên;

17. Đại diện Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

18. Đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, thành viên;

19. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường theo các nội dung quy định tại Điều 88 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT (PLKTTH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2021
Ngày hiệu lực13/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(23/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 42/QĐ-BTP 2021 thành lập Hội đồng xây dựng Nghị định chế biến nông lâm thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/QĐ-BTP 2021 thành lập Hội đồng xây dựng Nghị định chế biến nông lâm thủy sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành13/01/2021
        Ngày hiệu lực13/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (23/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 42/QĐ-BTP 2021 thành lập Hội đồng xây dựng Nghị định chế biến nông lâm thủy sản

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/QĐ-BTP 2021 thành lập Hội đồng xây dựng Nghị định chế biến nông lâm thủy sản

              • 13/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực