Quyết định 42/QĐ-TNN

Quyết định 42/QĐ-TNN năm 2007 thành lập Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại cơ quan Cục Quản lý Tài nguyên nước do Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 42/QĐ-TNN thành lập Văn phòng Tiếp nhận Trả kết quả cơ quan Cục Quản lý tài nguyên nước


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 42/QĐ-TNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 600/2003/QĐ-BTNMT ngày 8 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước
Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “một cửa” về thủ tục hành chính tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
Căn cứ công văn số 1222/BTNMT-TCCB ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” về thủ tục hành chính tại các Cục
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục và Trưởng phòng Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại cơ quan Cục Quản lý tài nguyên nước trực thuộc Phòng Pháp chế.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại Cục:

1. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã được giải quyết cho cá nhân, tổ chức về các công việc sau:

- Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

- Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

- Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

- Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

- Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

- Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

- Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

- Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

- Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

- Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

- Xét duyệt quy hoạch các lưu vực sông lớn

- Góp ý các dự án của Bộ, ngành, địa phương chuyển đến Cục

- Các công việc khác có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính theo phân công của Cục.

2. Tiếp nhận, xử lý các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với công việc liên quan do Cục quản lý

3. Công khai các thủ tục hành chính, lệ phí, quy trình và thời gian giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính do Cục quản lý

4. Theo dõi, tổng hợp thông tin về việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại Cục

5. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong Cục việc giải quyết, xử lý các hồ sơ, ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức

6. Đề xuất Cục trưởng về việc cải cách thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng ngày càng nhanh chóng, thuận tiện

7. Hàng ngày cung cấp thông tin, báo cáo việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Cục cho Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại cơ quan Bộ

8. Định kỳ hàng tháng báo cáo Cục trưởng và lập báo cáo của Cục trình Bộ trưởng về kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Cục

9. Quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu của Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Cục, Trưởng phòng pháp chế, Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 3
- Bộ trưởng (để b/c)
- Thứ trưởng Nguyễn Công Thành (để b/c)
- Các Vụ: TCCB, PC (để b/c)
- Văn phòng TN & TKQ tại cơ quan Bộ (để b/c)
- Lãnh đạo Cục
- Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Cục
- Lưu: VT, VP. Hữu

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thái Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/QĐ-TNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/QĐ-TNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2007
Ngày hiệu lực17/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/QĐ-TNN

Lược đồ Quyết định 42/QĐ-TNN thành lập Văn phòng Tiếp nhận Trả kết quả cơ quan Cục Quản lý tài nguyên nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/QĐ-TNN thành lập Văn phòng Tiếp nhận Trả kết quả cơ quan Cục Quản lý tài nguyên nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/QĐ-TNN
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý tài nguyên nước
        Người kýNguyễn Thái Lai
        Ngày ban hành17/04/2007
        Ngày hiệu lực17/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 42/QĐ-TNN thành lập Văn phòng Tiếp nhận Trả kết quả cơ quan Cục Quản lý tài nguyên nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/QĐ-TNN thành lập Văn phòng Tiếp nhận Trả kết quả cơ quan Cục Quản lý tài nguyên nước

            • 17/04/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/04/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực