Quyết định 420/QĐ-UBQGAPEC2017

Quyết định 420/QĐ-UBQGAPEC2017 về thay đổi thành viên của Ủy ban Quốc gia APEC 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 420/QĐ-UBQGAPEC2017 2017 thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia APEC


ỦY BAN QUỐC GIA APEC 2017
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 420/QĐ-UBQGAPEC2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN QUỐC GIA APEC 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA APEC 2017

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp và liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1082/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2017 và Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia APEC 2017;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBQGAPEC2016 ngày 03 tháng 4 năm 2017 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2017;

Xét đề nghị của Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các ông có tên sau đây làm thành viên của Ủy ban Quốc gia APEC 2017:

1. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương thay ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

2. Ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm ủy viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

3. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thay ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm y viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân có tên trong Quyết định này sẽ đảm nhận nhiệm vụ và hưởng các chế độ làm việc theo Quyết định số 1082/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2017 và Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan và các thành viên của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các
y viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017;
- Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KHTC, QHQT, cục QT, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, UBQGAPEC2017 (2b).

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 420/QĐ-UBQGAPEC2017

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu420/QĐ-UBQGAPEC2017
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2017
Ngày hiệu lực21/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 420/QĐ-UBQGAPEC2017

Lược đồ Quyết định 420/QĐ-UBQGAPEC2017 2017 thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia APEC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 420/QĐ-UBQGAPEC2017 2017 thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia APEC
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu420/QĐ-UBQGAPEC2017
        Cơ quan ban hànhỦy ban Quốc gia APEC 2017
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành21/06/2017
        Ngày hiệu lực21/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 420/QĐ-UBQGAPEC2017 2017 thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia APEC

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 420/QĐ-UBQGAPEC2017 2017 thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia APEC

            • 21/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực