Quyết định 4208/QĐ-BKHCN

Quyết định 4208/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị nấu bằng điện dùng cho mục đích gia dụng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4208/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị nấu bằng điện


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4208/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị ca Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1

TCVN 12218-1:2018 IEC 60350-1:2016

Thiết bị nấu bằng điện dùng cho mục đích gia dụng - Phần 1: Lò liền bếp, lò, lò hấp và lò nướng - Phương pháp đo tính năng

2

TCVN 12218-2:2018 IEC 60350-2:2017

Thiết bị nấu bằng điện dùng cho mục đích gia dụng - Phần 2: Bếp - Phương pháp đo tính năng

3

TCVN 12219:2018 IEC 60705:2018

Lò vi sóng dùng cho mục đích gia dụng - Phương pháp đo tính năng

4

TCVN 12220:2018 IEC 60442:2003

Máy nướng bánh mỳ bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và tương tự - Phương pháp đo tính năng

5

TCVN 12221:2018 IEC 60496:1975 With Amendment 1:1977 and Amendment 2:1992

Phương pháp đo tính năng của thiết bị làm nóng món ăn bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và tương tự

6

TCVN 12222:2018 IEC 60619-1993 With Amendment 1:1995 and Amendment 2:2004

Thiết bị sơ chế thực phẩm hoạt động bằng điện - Phương pháp đo tính năng

7

TCVN 12223:2018 IEC 61309:1995

Chảo rán ngập dầu dùng cho mục đích gia dụng - Phương pháp đo tính năng

8

TCVN 12224:2018 IEC 60311:2016

Bàn là điện dùng cho mục đích gia dụng hoặc tương tự - Phương pháp đo tính năng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4208/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4208/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4208/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 4208/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị nấu bằng điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4208/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị nấu bằng điện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4208/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4208/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị nấu bằng điện

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4208/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị nấu bằng điện

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực