Quyết định 421/QĐ-BKHCN

Quyết định 421/QĐ-BKHCN năm 2015 đính chính Thông tư 33/2014/TT-BKHCN về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung toàn văn Quyết định 421/QĐ-BKHCN 2015 đính chính Thông tư 33/2014/TT-BKHCN


BKHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 421/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 33/2014/TT-BKHCN NGÀY 06/11/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ và thể hiện lại như sau:

“2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan, trừ một số đơn vị do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, KHTH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 421/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu421/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2015
Ngày hiệu lực13/03/2015
Ngày công báo01/04/2015
Số công báoTừ số 397 đến số 398
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 421/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 421/QĐ-BKHCN 2015 đính chính Thông tư 33/2014/TT-BKHCN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 421/QĐ-BKHCN 2015 đính chính Thông tư 33/2014/TT-BKHCN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu421/QĐ-BKHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýNguyễn Quân
       Ngày ban hành13/03/2015
       Ngày hiệu lực13/03/2015
       Ngày công báo01/04/2015
       Số công báoTừ số 397 đến số 398
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 421/QĐ-BKHCN 2015 đính chính Thông tư 33/2014/TT-BKHCN

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 421/QĐ-BKHCN 2015 đính chính Thông tư 33/2014/TT-BKHCN

           • 13/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực