Quyết định 4212/QĐ-BKHCN

Quyết định 4212/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4212/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Thuốc bảo vệ thực vật


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4212/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 11729:2016

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm, lượng hoạt chất mefenacet

2.

TCVN 11730:2016

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định, hàm lượng hoạt chất imidacloprid

3.

TCVN 11731:2016

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất cyromazine

4.

TCVN 11732:2016

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất pymoxanil

5.

TCVN 11733:2016

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất propiconazole

6.

TCVN 11734:2016

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất lufenuron

7.

TCVN 11735:2016

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất butachlor

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4212/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4212/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4212/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 4212/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Thuốc bảo vệ thực vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4212/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Thuốc bảo vệ thực vật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4212/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4212/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Thuốc bảo vệ thực vật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4212/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Thuốc bảo vệ thực vật

            • 30/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực