Quyết định 4213/QĐ-UBND

Quyết định 4213/QĐ-UBND năm 2008 về nội quy tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4213/QĐ-UBND tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4213/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự xử lý đơn, giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 2116 QĐ/TH ngày 16 tháng 7 năm 1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Tiếp dân của tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 30/TTr-TTT ngày 27 tháng 12 năm 2007 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 127/TTr-SNV ngày 26 tháng 3 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận (gồm 5 Điều).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Phòng Tiếp công dân tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Người tiếp công dân, người đến khiếu nại, tố cáo tại Phòng Tiếp công dân thực hiện các quy định sau đây:

Điều 1. Người tiếp công dân có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

2. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật.

3. Giữ gìn bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu người khiếu nại, tố cáo cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận những nội dung đã trình bày.

5. Phải đeo thẻ công chức, ứng xử có văn hoá, lắng nghe, tôn trọng công dân; hướng dẫn, giải thích giúp người khiếu nại, tố cáo hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

6. Việc tiếp công dân phải được ghi vào Sổ tiếp công dân và được lưu giữ tại nơi tiếp công dân.

Điều 2. Người khiếu nại, tố cáo có các quyền và nghĩa vụ:

1. Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

2. Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân.

3. Trực tiếp thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hoặc cử đại diện trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung.

4. Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.

5. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận những nội dung đã trình bày.

6. Khi trình bày xong sự việc, những việc đã có quyết định giải quyết hoặc hướng dẫn thì được thông báo ngay, còn những trường hợp khác người khiếu nại, tố cáo trở về chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, không được lưu lại tại nơi tiếp công dân.

7. Không được khiếu nại, tố cáo trong tình trạng say rượu, bia, chất kích thích, ...

Điều 3. Nghiêm cấm các hành vi:

1. Cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Gây rối trật tự ở nơi tiếp công dân, vu cáo, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Nhà nước, người thi hành nhiệm vụ, công vụ. Trường hợp vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Lịch tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh.

1. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân vào ngày 01 hằng tháng;

2. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân vào ngày 15 hằng tháng.

Trường hợp ngày 01 hoặc ngày 15 hằng tháng trùng vào các ngày nghỉ theo quy định (thứ Bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết hoặc bận công tác đột xuất không thể xếp lịch đúng thời gian quy định) thì thời gian tiếp công dân sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo trong tháng.

Điều 5. Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng: từ 8 giờ 00 - 11 giờ 30;

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 - 17 giờ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4213/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4213/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực11/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4213/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4213/QĐ-UBND tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4213/QĐ-UBND tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4213/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực11/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4213/QĐ-UBND tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4213/QĐ-UBND tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân Ninh Thuận

            • 11/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực