Quyết định 422/QĐ-UBND

Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 422/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 22 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MC HỖ TRKINH PHÍ CHO CÁN BỘ THÚ Y VÀ NHỮNG NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi;

Thực hiện Thông báo số 1594-TB/TU ngày 16/8/2019 của Thường trực Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1729/STC-QLNS ngày 12/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ: Cán bộ thú y các cấp và những người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. Mức hỗ tr

- Hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc (có tham gia công tác phòng, chng dịch bệnh);

- Hỗ trợ 400.000 đồng/người/ngày đi với ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết (nhưng không ngh mà tham gia công tác phòng, chng dịch bệnh).

3. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 27/6/2019 (ngày Quyết định s 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức h trợ kinh phí trong phòng, chng bệnh dịch tả lợn Châu Phi có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 31/12/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP2, VP3, VP5;
NN/

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 422/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu422/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2019
Ngày hiệu lực22/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 422/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 422/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 422/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu422/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành22/08/2019
        Ngày hiệu lực22/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 422/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 422/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y Ninh Bình

            • 22/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực