Quyết định 4223/QĐ-BKHCN

Quyết định 4223/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về bức xạ chiếu xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4223/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về bức xạ chiếu xạ


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4223/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chun kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 7413:2018

ASTM F 1356:2016

Hướng dẫn chiếu xạ thịt gia súc và gia cầm tươi, đông lnh hoặc chế biến để kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh và các vi sinh vật khác

2.

TCVN 8230:2018

ISO/ASTM 51539:2013

Hướng dẫn sử dụng dụng cụ chỉ thị nhạy bức xạ 

3.

TCVN 8232:2018

ISO/ASTM 51607:2013

Thực hành sử dụng hệ đo liều cộng hưởng thuận từ điện tử - alanin

4.

TCVN 8233:2018

ISO/ASTM 51650:2013

Thực hành sử dụng hệ đo liều xenlulose triaxetat

5.

TCVN 8234:2018

ISO/ASTM 51702:2013

Thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ gamma

6.

TCVN 12532:2018

ISO/ASTM 51649:2015

Thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ chùm điện tử năng lượng từ 300 KeV đến 25 MeV

7.

TCVN 12533:2018

ISO/ASTM 52303:2015

Hướng dẫn lập bản đồ liều hấp thụ trong thiết bị chiếu xạ

8.

TCVN 12534:2018

ASTM E 2232:2016

Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương pháp toán học để tính liều hấp thụ trong các ứng dụng xử lý bằng bức xạ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4223/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4223/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4223/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 4223/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về bức xạ chiếu xạ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4223/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về bức xạ chiếu xạ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4223/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4223/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về bức xạ chiếu xạ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4223/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về bức xạ chiếu xạ

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực