Quyết định 4225/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 4225/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức biểu diễn Nghệ thuật trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4225/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức biểu diễn nghệ thuật văn hóa Campuchia


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4225/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TRONG KHUÔN KHỔ “TUẦN VĂN HÓA CAMPUCHIA TẠI VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia giai đoạn 2012-2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế đón và tổ chức biểu diễn cho đoàn 30 nghệ sĩ thuộc Bộ Văn hóa và Nghệ thuật, trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam”

Thời gian: từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 12 năm 2013

Địa điểm: tại tỉnh Sóc Trăng và Bến Tre

Điều 2. Kinh phí:

- Phía Campuchia chịu chi phí đi, về hành trình quốc tế và chi phí chuẩn bị trong nước.

- Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật đài thọ ăn, ở, đi lại nội địa, tặng phẩm, thù lao tập luyện và biểu diễn cho đoàn, phiên dịch, in ấn quảng cáo, địa điểm biểu diễn, chiêu đãi, lễ tân đón tiếp, thăm quan, thù lao làm ngoài giờ cho cán bộ của Trung tâm và các chi phí khác liên quan (từ nguồn ngân sách hoạt động sự nghiệp 2013 của Trung tâm).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vương Duy Biên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4225/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4225/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2013
Ngày hiệu lực29/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4225/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 4225/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức biểu diễn nghệ thuật văn hóa Campuchia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4225/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức biểu diễn nghệ thuật văn hóa Campuchia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4225/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Vương Duy Biên
        Ngày ban hành29/11/2013
        Ngày hiệu lực29/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4225/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức biểu diễn nghệ thuật văn hóa Campuchia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4225/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức biểu diễn nghệ thuật văn hóa Campuchia

            • 29/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực