Quyết định 4227/QĐ-BKHCN

Quyết định 4227/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Nhiên liệu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4227/QĐ-BKHCN 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Nhiên liệu


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4227/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 251:2007

ISO 1953:2015

Than đá - Phân tích cỡ hạt bằng sàng

2.

TCVN 4918:1989

ISO 602:1983

Than - Xác định thành phần khoáng

3.

TCVN 6015:2007

ISO 5074:1994

Than đá - Xác định chỉ số nghiền Hardgrove

4.

TCVN 6932:2001

ISO 502:1982

Than - Xác định khả năng thiêu kết - Thử cốc Gray - King

5.

TCVN 7984:2008

ISO 15237:2003

Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định hàm lượng thủy ngân tổng trong than

6.

TCVN 7985:2008

ISO 15238:2003

Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định tổng hàm lượng cadimi tổng trong than

7.

TCVN 7986:2008

ISO 11723:2004

Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định asen và selen - Phương pháp hỗn hợp Eschka và phát sinh hydrua

8.

TCVN 7987:2008

ISO 11724:2004

Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định tổng flo trong than, cốc và tro bay

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT,
PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4227/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4227/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4227/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 4227/QĐ-BKHCN 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Nhiên liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4227/QĐ-BKHCN 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Nhiên liệu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4227/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4227/QĐ-BKHCN 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Nhiên liệu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4227/QĐ-BKHCN 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Nhiên liệu

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực