Quyết định 424/QĐ-UB

Quyết định 424/QĐ-UB năm 2004 quy định tạm thời mức trợ cấp cho học viên cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 424/QĐ-UB 2004 mức trợ cấp học viên cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã phường Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/QĐ-UB

Huế, ngày 25 tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC TRỢ CẤP CHO HỌC VIÊN CÁN BỘ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-BQP ngày 09/06/2003 của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn;

- Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TU ngày 09/9/2003 của Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn;

- Căn cứ Quyết định số 3649/2003/QĐ-UB ngày 18/11/2003 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2004;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 326/TC-NS ngày 20/02/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định mức trợ cấp hàng tháng cho học viên là cán bộ chỉ huy quân sự (kể cả cán bộ dự nguồn) của xã, phường, thị trấn trong thời gian được cử đi đào tạo tập trung tại Trường Quân Sự tỉnh là 150.000 đồng/tháng/người (Một trăm năm mươi ngàn đồng).

Kinh phí trợ cấp do ngân sách xã, phường, thị trấn chi trả.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết dịnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- TT HĐND tỉnh
- CT và các PCT UBND tỉnh
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo và các CV: TC,TH
- Lưu VT.

TM/UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mễ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 424/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu424/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2004
Ngày hiệu lực25/02/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2008
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 424/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 424/QĐ-UB 2004 mức trợ cấp học viên cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã phường Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 424/QĐ-UB 2004 mức trợ cấp học viên cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã phường Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu424/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Mễ
        Ngày ban hành25/02/2004
        Ngày hiệu lực25/02/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2008
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 424/QĐ-UB 2004 mức trợ cấp học viên cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã phường Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 424/QĐ-UB 2004 mức trợ cấp học viên cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã phường Huế

            • 25/02/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/02/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực