Quyết định 4241/2011/QĐ-UBND

Quyết định 4241/2011/QĐ-UBND quy định chế độ thưởng cho học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi, học sinh đạt điểm giỏi trong kỳ thi tuyển sinh vào hệ chính quy các trường đại học và giáo viên đào tạo học sinh đạt giải do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4241/2011/QĐ-UBND chế độ thưởng cho học sinh kỳ thi tuyển sinh Đại học giáo viên 2011


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4241/2011/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THƯỞNG CHO HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM GIỎI TRONG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO HỆ CHÍNH QUY CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ GIÁO VIÊN ĐÀO TẠO HỌC SINH ĐẠT GIẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Khóa XII - Kỳ họp thứ 4 về Quy định chế độ thưởng cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, học sinh đạt điểm giỏi trong kỳ thi tuyển sinh vào hệ chính quy các trường đại học và giáo viên đào tạo học sinh đạt giải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tại Tờ trình số 4351/TTr- SGDĐT ngày 28/12/2011 và Báo cáo thẩm định số 234/BC-STP ngày 30/12/2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ thưởng cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, học sinh đạt điểm giỏi trong kỳ thi tuyển sinh vào hệ chính quy các trường đại học và giáo viên đào tạo học sinh đạt giải như sau:

1. Đối tượng:

a. Học sinh của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi tuyển sinh vào hệ chính quy các trường đại học được tổ chức theo Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Bằng khen (tương đương đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) trong kỳ thi Olympic khu vực quốc tế và quốc tế; đạt điểm trung bình các môn thi tuyển sinh đại học từ 9,0 trở lên, riêng khối c đạt 8,5 trở lên (tương đương đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia).

b. Giáo viên của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trực tiếp giảng dạy, ôn luyện cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi được tổ chức theo Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn đạt giải cho học sinh tại lớp học sinh đang học (gọi là Giáo viên giảng dạy);

- Giáo viên trực tiếp ôn luyện cho học sinh tại đội tuyển (gọi là Giáo viên ôn luyện).

2. Mức thưởng:

a. Đối với học sinh:

- Cấp tỉnh: Bằng 100%, 70%, 40%, 20% mức lương tối thiểu chung tương ứng với giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích (có làm tròn lên đến chục ngàn);

- Cấp quốc gia: Bằng 10 lần mức thưởng với các giải tương ứng cấp tỉnh;

- Cấp khu vực quốc tế: Bằng 10 lần mức thưởng với các giải tương ứng cấp quốc gia;

- Cấp quốc tế: Bằng 15 lần mức thưởng với các giải tương ứng cấp quốc gia.

- Trường hợp một học sinh đạt nhiều giải thì được thưởng bằng tổng mức thưởng các giải đã đạt.

b. Đối với giáo viên: Bằng 50% tổng kinh phí thưởng cho học sinh đạt giải. Mức thưởng cụ thể như sau:

- Giáo viên giảng dạy: Bằng 15% tổng kinh phí thưởng cho học sinh đạt giải;

- Giáo viên ôn luyện: Bằng 35% tổng kinh phí thưởng cho học sinh đạt giải.

Trường hợp một giáo viên có nhiều học sinh đạt giải thì mức thưởng như trên và tính theo tổng mức thưởng cho các học sinh.

Trường hợp có nhiều hơn 01 Giáo viên giảng dạy hoặc Giáo viên ôn luyện thì mức thưởng cho môi giáo viên được chia từ mức thưởng cho đối tượng tương ứng và theo tỷ lệ số tiết/giờ giảng dạy/ôn luyện.

Trường hợp Giáo viên giảng dạy cũng là Giáo viên ôn luyện thi mức thưởng là tổng mức thưởng cho Giáo viên giảng dạy và Giáo viên ôn luyện.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh, được cân đối và giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm cho sở Giáo dục và đào tạo để thực hiện.

Riêng năm 2012 ngân sách tỉnh cấp bổ sung dự toán trên cơ sở mức thưởng và số đối tượng quy định tại Điều 1.

Điều 3. Giao sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4241/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4241/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4241/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4241/2011/QĐ-UBND chế độ thưởng cho học sinh kỳ thi tuyển sinh Đại học giáo viên 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4241/2011/QĐ-UBND chế độ thưởng cho học sinh kỳ thi tuyển sinh Đại học giáo viên 2011
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4241/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýVũ Thị Thu Thủy
       Ngày ban hành30/12/2011
       Ngày hiệu lực01/01/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4241/2011/QĐ-UBND chế độ thưởng cho học sinh kỳ thi tuyển sinh Đại học giáo viên 2011

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4241/2011/QĐ-UBND chế độ thưởng cho học sinh kỳ thi tuyển sinh Đại học giáo viên 2011