Quyết định 4243/QĐ-BKHCN

Quyết định 4243/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thép do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4243/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thép


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4243/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1

TCVN 1651-1:2018

Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn

2

TCVN 8998:2018 ASTME 415-17

Thép cacbon và thép hợp kim thấp - Phương pháp phân tích thành phần hóa học bằng quang phổ phát xạ chân không

3

TCVN 12514:2018 ISO 14657:2005

Thép có lớp phủ kẽm dùng làm cốt bê tông

4

TCVN 12515:2018 ISO 16124:2015

Thép dây - Kích thước và dung sai

5

TCVN 12516:2018 ISO 17745:2016

Panen lưới vòng dây thép - Định nghĩa và quy định kỹ thuật

6

TCVN 12517:2018 ISO 17746:2016

Panen và cuộn lưới cáp thép - Định nghĩa và quy định kỹ thuật

7

TCVN 12518-1:2018 ISO 22034-1:2007

Dây thép và các sản phẩm dây thép - Phần 1: Phương pháp thử chung

8

TCVN 12518-2:2018

Dây thép và các sản phẩm dây thép - Phần 2: ISO 22034-2:2016 Dung sai kích thước dây

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PC,TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4243/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4243/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4243/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 4243/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4243/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thép
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4243/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4243/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thép

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4243/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thép

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực