Quyết định 4248/QĐ-BKHCN

Quyết định 4248/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Chất lượng nước và Phát thải nguồn tĩnh do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4248/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia chất lượng nước phát thải nguồn tĩnh


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4248/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 18 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 6663-3:2016

ISO 5667-3:2012

Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Bảo quản và xử lý mẫu nước;

2.

TCVN 7325:2016

ISO 5814:2012

Chất lượng nước - Xác định oxy hòa tan - Phương pháp đầu đo điện hóa;

3.

TCVN 11303:2016

Phát thải nguồn tĩnh - Lấy mẫu và đo vận tốc;

.4.

TCVN 11304:2016

Phát thải nguồn tĩnh - Phương pháp phân tích khí khối lượng mol phần tử khí khô;

5.

TCVN 11305:2016

Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hàm ẩm của khí thải ống khói;

6.

TCVN 11306:2016

Phát thải nguồn tĩnh - Xác định lưu huỳnh dioxit;

7.

TCVN 11307:2016

Phát thải nguồn tĩnh - Xác định nitơ oxit;

8.

TCVN 11308:2016

Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hydro sulfua, cacbonyl sulfua và cacbon disulfua;

9.

TCVN 11309:2016

Xác định dibenzo-p-dioxin polyclo hóa và dibenzofuran polyclp hóa từ các lò đốt chất thải đô thị;

10.

TCVN 11310:2016

Phát thi nguồn tĩnh - Xác định hp chất hydro halogenua và halogen;

11.

TCVN 11311:2016

Phát thải nguồn tĩnh - Xác định các kim loại;

12.

TCVN 11314:2016

Không khí xung quanh - Xác định tổng hydrocacbon thơm đa vòng (pha khí và pha hạt) - Thu mẫu bằng bộ lọc hấp phụ với phân tích sắc ký khí/khối phổ;

13.

TCVN 11315:2016

Xác định biphenyl polyclo hóa (PCB) trong dầu thải;

14.

TCVN 11316:2016

Chất lượng đất - Xác định biphenyl polyclo hóa (PCB) trong đất và trầm tích;

15.

TCVN 11317:2016

ASTMD 6954:2004

Xác định khả năng phân hủy của vật liệu nhựa phơi nhiễm và thử nghiệm trong môi trường thông qua sự kết hợp của quá trình oxy hóa và phân hủy sinh học;

16.

TCVN 11318:2016

ISO 14851:1999

Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn các vật liệu nhựa trong môi trường nước - Phương pháp đo nhu cầu oxy trong thiết bị đo tiêu hao oxy khép kín;

17.

TCVN 11319:2016

ISO 14852:1999

Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của các vật liệu nhựa trong môi trường nước - Phân tích lượng cacbon dioxit phát sinh;

18.

TCVN 11320:2016

EN 1122:2001

Chất dẻo - Xác định hàm lượng cadimi bằng phương pháp lắng ướt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Việt Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4248/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4248/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4248/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 4248/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia chất lượng nước phát thải nguồn tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4248/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia chất lượng nước phát thải nguồn tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4248/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4248/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia chất lượng nước phát thải nguồn tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4248/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia chất lượng nước phát thải nguồn tĩnh

            • 30/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực