Quyết định 4248/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 4248/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức “Liên hoan Múa quốc tế-2014” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4248/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức Liên hoan Múa quốc tế 2014


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4248/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC “LIÊN HOAN MÚA QUỐC TẾ-2014”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3762/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Múa quốc tế-2014”

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế và các đơn có liên quan tổ chức “Liên hoan Múa quốc tế-2014” vào tháng 4 năm 2014 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều 2. Kinh phí tổ chức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Chủ tịch Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Vương Duy Biên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4248/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4248/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2013
Ngày hiệu lực02/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4248/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 4248/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức Liên hoan Múa quốc tế 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4248/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức Liên hoan Múa quốc tế 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4248/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Vương Duy Biên
        Ngày ban hành02/12/2013
        Ngày hiệu lực02/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4248/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức Liên hoan Múa quốc tế 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4248/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức Liên hoan Múa quốc tế 2014

            • 02/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực