Quyết định 425/QĐ-UBND

Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2009 về quy định giá tiền công thuê lao động tại địa phương đi phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 425/QĐ-UBND 2009 giá tiền thuê lao động phục vụ công tác phân giới biên giới Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 27 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH GIÁ TIỀN CÔNG THUÊ LAO ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐI PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÂN GIỚI, CẮM MỐC BIÊN GIỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết Định số: 62/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với những người trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 15/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV-BNG ngày 06/8/2008 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Quyết định số: 62/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với những người trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền;

Căn cứ Nghị Định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số: 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;

Căn cứ Thông tư số: 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Theo đề nghị của Liên ngành: Lao Động - Thương binh và Xã hội và Tài chính tại Tờ trình Liên ngành số: 42/TTrLN-SLĐTB&XH-STC ngày 17/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tiền công lao động phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

- Mức 1: 85.000 đồng/01 ngày công lao động (áp dụng cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, loại trừ các xã áp dụng ở mức 2 quy định tại Quyết định này).

- Mức 2: 110.000 đồng/01 ngày công lao động (áp dụng đối với các xã Chung Chải, xã Mường Nhé thuộc huyện Mường Nhé).

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện công tác phân giới, cắm mốc biên giới hàng năm của tỉnh.

Điều 3. Giao cho Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc lập dự toán, cấp phát, quyết toán kinh phí thực hiện chi trả chế độ đối với người lao động phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ngoại vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 425/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu425/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2009
Ngày hiệu lực27/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/05/2011
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 425/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 425/QĐ-UBND 2009 giá tiền thuê lao động phục vụ công tác phân giới biên giới Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 425/QĐ-UBND 2009 giá tiền thuê lao động phục vụ công tác phân giới biên giới Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu425/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýBùi Viết Bính
        Ngày ban hành27/03/2009
        Ngày hiệu lực27/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/05/2011
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 425/QĐ-UBND 2009 giá tiền thuê lao động phục vụ công tác phân giới biên giới Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 425/QĐ-UBND 2009 giá tiền thuê lao động phục vụ công tác phân giới biên giới Điện Biên

            • 27/03/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/03/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực