Quyết định 4254/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 4254/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh tại Năm du lịch quốc gia 2014 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4254/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh 2014


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4254/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC NHIẾP ẢNH TẠI NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014-Tây Nguyên-Đà Lạt (gọi tắt là Năm Du lịch quốc gia 2014);

Căn cứ Thông báo số 3055/TB-BVHTTDL ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại phiên họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Trung tâm hỗ trợ sáng tác và các đơn vị liên quan tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên ” tại Năm du lịch quốc gia 2014-Tây Nguyên-Đà Lạt.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Trại sáng tác:

+ Trung tâm hỗ trợ sáng tác chịu trách nhiệm chi phí ăn, ở cho 15 nghệ sĩ và chi phí buổi liên hoan khai mạc Trại sáng tác;

+ Các chi phí còn lại của Trại sáng tác lấy từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2014 theo quy định hiện hành

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sáng tác, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, MTNATL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vương Duy Biên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4254/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4254/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2013
Ngày hiệu lực03/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4254/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 4254/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4254/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4254/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Vương Duy Biên
        Ngày ban hành03/12/2013
        Ngày hiệu lực03/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4254/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4254/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh 2014

            • 03/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực