Quyết định 4261/QĐ-BKHCN

Quyết định 4261/QĐ-BKHCN năm 2016 về công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4261/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về giấy các tông


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4261/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 12 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 11614:2016
ISO 3260:2015

Bột giấy - Xác định mức tiêu thụ clo (Mức độ khử loại lignin)

2.

TCVN 11615:2016
ISO 10376:2011

Bột giấy - Xác định phần khối lượng bột mịn 

3.

TCVN 11616:2016

Giấy và các tông - Xác định độ trắng CEE, D65/10o (Ánh sáng ban ngày ngoài trời)

4.

TCVN 11617:2016
ISO 11476:2016

Giấy và các tông - Xác định độ trắng CBE, C/2° (Điều kiện chiếu sáng trong nhà)

5.

TCVN 11618:2016
ISO 11480:1997

Bột giấy, giấy và các tông - Xác định clo tổng số và clo liên kết hữu cơ

6.

TCVN 11619-1:2016
ISO 16065-1:2014

Bột giấy - Xác định chiều dài xơ sợi bằng phương pháp phân tích quang học tự động - Phần 1: Phương pháp ánh sáng phân cực

7.

TCVN 11619-2:2016
ISO 16065-2:2014

Bột giấy - Xác định chiều dài xơ sợi bằng phương pháp phân tích quang học tự động - Phần 2: Phương pháp ánh sáng không phân cực

8.

TCVN 11620-1:2016
ISO 16532-1:2008

Giấy và các tông - Xác định khả năng chống thấm dầu mỡ - Phần 1: Phép thử thấm qua

9.

TCVN 11620-2:2016
ISO 16532-2:2007

Giấy và các tông - Xác định khả năng chống thấm dầu mỡ - Phần 2: Phép thử tính chống thấm bề mặt

10.

TCVN 11620-3:2016
ISO 16532-3:2010

Giấy và các tông - Xác định khả năng chống thấm dầu mỡ - Phần 3: Phép thử bng dầu thông đối với các lỗ trống trong giấy bóng mờ và giấy chống thấm dầu mỡ

11.

TCVN 11621:2016
ISO 23714:2014

Bột giấy - Xác định giá trị ngậm nước (WRV)

12.

TCVN 11622:2016
ISO 29681:2009

Giấy, các tông và bột giấy - Xác định pH dịch chiết bằng nước muối

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4261/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4261/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4261/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 4261/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về giấy các tông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4261/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về giấy các tông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4261/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4261/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về giấy các tông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4261/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về giấy các tông

            • 30/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực