Quyết định 4261/QĐ-UBND

Quyết định 4261/QĐ-UBND năm 2016 về điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tình Đồng Nai, vùng lân cận giai đoạn 2010- 2020 và định hướng phát triển sau năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định 1587/QĐ-UBND

Quyết định 4261/QĐ-UBND 2016 điều chỉnh mạng lưới vận tải khách bằng xe buýt Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 2398/QĐ-UBND 2017 phát triển mạng lưới vận tải công cộng Đồng Nai 2010 2020 và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 4261/QĐ-UBND 2016 điều chỉnh mạng lưới vận tải khách bằng xe buýt Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4261/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI VẬN TẢI KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI, CÁC VÙNG LÂN CẬN GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SAU NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1587/QĐ-UBND NGÀY 27/6/2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg ngày 05/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 6122/TTr-SGTVT ngày 11/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh về lộ trình tuyến, cự ly tuyến, điểm cuối tuyến xe buýt số 1 từ Trường Nguyễn Khuyến (phường Trảng Dài) - nội ô Biên Hòa đến trạm xe Big C tại số thứ tự 25 bảng 1 Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các vùng lân cận giai đoạn 2010 - 2020 và định hướng phát triển sau năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Mã số tuyến: 01.

2. Điểm đầu, điểm cuối

a) Điểm đầu tuyến: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, phường Trảng Dài.

b) Điểm cuối tuyến: Bến xe ngã 4 Vũng Tàu.

c) Cự ly tuyến: 18 km.

d) Lộ trình tuyến: Trường Đại học công nghệ Đồng Nai (phường Trảng Dài) - đường Nguyễn Khuyến - đường Bùi Trọng Nghĩa - đường Đồng Khởi - đường Phan Trung - đường Phạm Văn Thuận - đường Trần Quốc Toản - đường Hàn Thuyên - đường số 4 (KCN Biên Hòa I) - ngã 4 Bồn nước - đường 2A (KCN Biên Hòa II) - big C - bến xe ngã 4 Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác tại Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4261/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4261/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2016
Ngày hiệu lực15/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4261/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4261/QĐ-UBND 2016 điều chỉnh mạng lưới vận tải khách bằng xe buýt Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4261/QĐ-UBND 2016 điều chỉnh mạng lưới vận tải khách bằng xe buýt Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4261/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Văn Vĩnh
       Ngày ban hành15/12/2016
       Ngày hiệu lực15/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4261/QĐ-UBND 2016 điều chỉnh mạng lưới vận tải khách bằng xe buýt Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4261/QĐ-UBND 2016 điều chỉnh mạng lưới vận tải khách bằng xe buýt Đồng Nai