Quyết định 4265/QĐ-BKHCN

Quyết định 4265/QĐ-BKHCN năm 2016 về công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4265/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia âm học máy trợ thính


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4265/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 11737-1:2016
ISO 8253-1:2010

Âm học - Phương pháp đo thính lực - Phần 1: Phép đo thính lực -bằng âm đơn truyền qua xương và không khí

2.

TCVN 11737-2:2016
ISO 8253-2:2009

Âm học - Phương pháp đo thính lực - Phần 2: Phép đo thính lực trong trường âm với âm đơn và các tín hiệu thử dải hẹp

3.

TCVN 11737-3:2016
ISO 8253-3:2012

Âm học - Phương pháp đo thính lực - Phần 3: Phép đo thính lực bằng giọng nói

4.

TCVN 11738-0:2016
IEC 60118-0:2015

Điện thanh - Máy trợ thính - Phần 0: Đo các tính năng hoạt động của máy trợ thính

5.

TCVN 11738-5:2016
IEC 60118-5:1983

Điện thanh - Máy trợ thính - Phần 5: Núm của tai nghe nút tai

6.

TCVN 11738-7:2016
IEC 60118-7:2005

Điện thanh - Máy trợ thính - Phần 7: Đo các tính năng hoạt động của máy trợ thính cho các mục đích đảm bảo chất lượng trong sản xuất, cung cấp và giao hàng

7.

TCVN 11738-8:2016
IEC 60118-8:2005

Điện thanh - Máy trợ thính - Phần 8: Phương pháp đo các tính năng hoạt động của máy trợ thính trong các điều kiện làm việc thực được mô phỏng

8.

TCVN 11738-9:2016
IEC 60118-9:1985

Điện thanh - Máy trợ thính - Phần 9: Phương pháp đo các đặc tính của máy trợ thính với đầu ra bộ kích rung xương

9.

TCVN 11738-13:2016
IEC 60118-13:2016

Điện thanh - Máy trợ thính - Phần 13: Tương thích điện tử

10.

TCVN 11738-14:2016
IEC 60118-14:1998

Điện thanh - Máy trợ thính - Phần 14: Các yêu cầu của thiết bị giao diện số

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4265/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4265/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4265/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 4265/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia âm học máy trợ thính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4265/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia âm học máy trợ thính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4265/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4265/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia âm học máy trợ thính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4265/QĐ-BKHCN 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia âm học máy trợ thính

            • 30/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực