Quyết định 4265/QĐ-UBND

Quyết định 4265/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 3630/QĐ-UBND về Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2013 đến năm 2020 và Quyết định 4162/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung điểm phát triển kinh doanh karaoke đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 3630/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 4265/QĐ-UBND 2018 quy hoạch karaoke vũ trường Đồng Nai 2013 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4265/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3630/QĐ-UBND NGÀY 08/11/2013 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2020 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 4162/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2015 CỦA UBND TỈNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CÁC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH DOANH KARAOKE ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3630/QĐ-UBND NGÀY 08/11/2013 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 2901/SVHTTDL-VH ngày 14/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2013 đến năm 2020 và Quyết định số 4162/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung các điểm phát triển kinh doanh karaoke đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai Quyết định này theo quy định. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4265/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4265/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2018
Ngày hiệu lực30/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4265/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4265/QĐ-UBND 2018 quy hoạch karaoke vũ trường Đồng Nai 2013 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4265/QĐ-UBND 2018 quy hoạch karaoke vũ trường Đồng Nai 2013 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4265/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýNguyễn Hòa Hiệp
       Ngày ban hành30/11/2018
       Ngày hiệu lực30/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4265/QĐ-UBND 2018 quy hoạch karaoke vũ trường Đồng Nai 2013 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4265/QĐ-UBND 2018 quy hoạch karaoke vũ trường Đồng Nai 2013 2020

           • 30/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực