Quyết định 4267/QĐ-BCT

Quyết định 4267/QĐ-BCT năm 2017 về sửa đổi tạm thời Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định 1273/2004/QĐ-BTM do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4267/QĐ-BCT 2017 sửa đổi Quyết định 1273/2004/QĐ-BTM pha màu xăng dầu


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4267/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠM THỜI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ PHA MÀU XĂNG DẦU THƯƠNG PHẨM ĐÍNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 1273/2004/QĐ-BTM NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về Kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Những nội dung khác của Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Thị trường trong nước, Vụ Dầu khí và Than; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Các Vụ: TTTN, DKT;
- QLTT;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 4267 /QĐ-BCT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Chỉnh sửa, bổ sung tạm thời một số nội dung quy định tại Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại, cụ thể như sau:

STT

Điều, Khoản

Nội dung Quy định tại Quy chế đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại

Sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này

1

Khoản 1, Điều 1

Thực hiện thống nhất việc pha màu xăng dầu thương phẩm trong phạm vi toàn quốc đối với: Dầu hoả, xăng không pha chì RON 83, xăng không pha chì RON 90 và xăng không pha chì RON 92 (gọi chung là sản phẩm) nhập khẩu và sản xuất trong nước của tác doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối (gọi chung là doanh nghiệp xăng dầu đầu mối); Sản phẩm dùng trong lực lượng vũ trang (Quốc phòng, Công an); Sản phẩm Dự trữ Quốc gia, được Nhà nước cho phép xuất bán; Nhiên liệu bay không bảo đảm chất lượng - An toàn bay, đã qua sử dụng của ngành hàng không, lực lượng vũ trang. Trước khi xuất bán, tiêu thụ các sản phẩm, nhiên liệu bay ra thị trường nội địa, phải thực hiện việc pha màu theo quy định tại quy chế này.

Thực hiện thống nhất việc pha màu xăng dầu thương phẩm trong phạm vi toàn quốc đối với: Dầu hoả, và xăng không pha chì E5 RON 92 (gọi chung là sản phẩm) nhập khẩu và sản xuất trong nước của tác doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối (gọi chung là doanh nghiệp xăng dầu đầu mối); Sản phẩm dùng trong lực lượng vũ trang (Quốc phòng, Công an); Sản phẩm Dự trữ Quốc gia, được Nhà nước cho phép xuất bán; Nhiên liệu bay không bảo đảm chất lượng - An toàn bay, đã qua sử dụng của ngành hàng không, lực lượng vũ trang. Trước khi xuất bán, tiêu thụ các sản phẩm, nhiên liệu bay ra thị trường nội địa, phải thực hiện việc pha màu theo quy định tại quy chế này.

2

Khoản 2, 3, 4, Điều 2

2. Xăng không pha chì RON 83:

Màu chỉ định: nâu sẫm,

Liều lượng màu pha: 7 mg/lít,

Sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng nâu sẫm.

3. Xăng không pha chì RON 90:

Màu chỉ định: đỏ;

Liều lượng màu pha: 5 mg/lít,

Sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu đỏ.

4. Xăng không pha chì RON 92:

Màu chỉ định: Xanh;

Liều lượng màu pha: 5 mg/lít,

Sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu xanh lá cây.

-      Bỏ Khoản 2, 3, 4

-      Thay thế bổ sung Khoản 2 như sau:

“2. Xăng không pha chì E5 RON 92:

Màu chỉ định: Xanh;

Liều lượng màu pha: 5 mg/lít,

Sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu xanh lá cây.”

 

3

Điều 9

Sở Thương mại”, hoặc “Sở Thương mại - Du lịch”

Đổi thành “Sở Công Thương”

4

Điều 11

Vụ Chính sách Thị trường trong nước”

Đổi thành “Vụ Thị trường trong nước”

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4267/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4267/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4267/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4267/QĐ-BCT 2017 sửa đổi Quyết định 1273/2004/QĐ-BTM pha màu xăng dầu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4267/QĐ-BCT 2017 sửa đổi Quyết định 1273/2004/QĐ-BTM pha màu xăng dầu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4267/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýHoàng Quốc Vượng
       Ngày ban hành10/11/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4267/QĐ-BCT 2017 sửa đổi Quyết định 1273/2004/QĐ-BTM pha màu xăng dầu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4267/QĐ-BCT 2017 sửa đổi Quyết định 1273/2004/QĐ-BTM pha màu xăng dầu

           • 10/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực